Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Närpiö - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 902
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 044
Äänestysprosentti 56,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 796
Äänestysprosentti 2009 51,5% Hylätyt äänet 29
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 90,4 3 654 -0,8 +195 +6,3 -864
KD 2,6 105 +0,8 +36 -0,9 -84
SDP 1,5 61 -0,3 -7 -5,6 -318
KESK 1,4 55 -0,8 -28 +0,3 -4
PS 1,1 44 +0,6 +25 -0,5 -40
VAS 1,1 44 +0,3 +13 -0,1 -23
KOK 0,9 35 +0,4 +17 +0,2 -4
VIHR 0,5 19 -0,1 -4 +0,3 +8
ITSP 0,2 9 0,0 0 +0,1 +3
PIR 0,2 7 +0,2 +7 +0,1 +2
M11 0,1 5 +0,1 +5 +0,1 +3
SKP 0,1 4 +0,1 +3 +0,1 +4
KÖY 0,0 2 -0,1 -2 0,0 +2
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Närpiö - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 902
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 044
Äänestysprosentti 56,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 796
Äänestysprosentti 2009 51,5% Hylätyt äänet 29
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 88,0 91,2 90,4 891 2 763 3 654 -0,8 +195 +6,3 -864
KD 2,6 2,6 2,6 26 79 105 +0,8 +36 -0,9 -84
SDP 1,4 1,6 1,5 14 47 61 -0,3 -7 -5,6 -318
KESK 2,4 1,0 1,4 24 31 55 -0,8 -28 +0,3 -4
PS 1,6 0,9 1,1 16 28 44 +0,6 +25 -0,5 -40
VAS 2,0 0,8 1,1 20 24 44 +0,3 +13 -0,1 -23
KOK 1,1 0,8 0,9 11 24 35 +0,4 +17 +0,2 -4
VIHR 0,3 0,5 0,5 3 16 19 -0,1 -4 +0,3 +8
ITSP 0,2 0,2 0,2 2 7 9 0,0 0 +0,1 +3
PIR 0,2 0,2 0,2 2 5 7 +0,2 +7 +0,1 +2
M11 0,1 0,1 0,1 1 4 5 +0,1 +5 +0,1 +3
SKP 0,2 0,1 0,1 2 2 4 +0,1 +3 +0,1 +4
KÖY 0,1 0,0 0,0 1 1 2 -0,1 -2 0,0 +2
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä