Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Nastola - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 11 879
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 974
Äänestysprosentti 34,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 990
Äänestysprosentti 2009 34,8% Hylätyt äänet 39
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 22,2 883 -1,9 -81 +2,8 -608
PS 20,7 824 +8,1 +318 -7,2 -1 322
KESK 19,2 763 -1,1 -46 +7,6 -133
SDP 16,6 658 -8,4 -337 -7,3 -1 178
KD 7,6 303 +1,5 +57 -0,6 -332
VAS 5,6 221 +1,9 +76 +0,8 -145
VIHR 5,5 220 -0,5 -22 +2,6 -5
RKP 0,6 23 +0,3 +12 +0,6 +23
M11 0,6 23 +0,6 +23 +0,4 +6
ITSP 0,5 20 +0,3 +13 +0,5 +17
SKP 0,3 11 +0,1 +2 +0,1 -6
KÖY 0,2 9 0,0 -1 +0,2 +9
PIR 0,2 9 +0,2 +9 -0,3 -28
E252 0,1 4 - - - -
SVR 0,1 3 +0,1 +3 +0,1 0

Hämeen vaalipiiri - Nastola - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 11 879
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 974
Äänestysprosentti 34,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 990
Äänestysprosentti 2009 34,8% Hylätyt äänet 39
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 22,3 22,2 22,2 341 542 883 -1,9 -81 +2,8 -608
PS 20,6 20,8 20,7 315 509 824 +8,1 +318 -7,2 -1 322
KESK 20,2 18,6 19,2 309 454 763 -1,1 -46 +7,6 -133
SDP 17,2 16,2 16,6 263 395 658 -8,4 -337 -7,3 -1 178
KD 8,6 7,0 7,6 131 172 303 +1,5 +57 -0,6 -332
VAS 5,5 5,6 5,6 84 137 221 +1,9 +76 +0,8 -145
VIHR 3,3 6,9 5,5 51 169 220 -0,5 -22 +2,6 -5
RKP 0,6 0,6 0,6 9 14 23 +0,3 +12 +0,6 +23
M11 0,6 0,6 0,6 9 14 23 +0,6 +23 +0,4 +6
ITSP 0,4 0,6 0,5 6 14 20 +0,3 +13 +0,5 +17
SKP 0,4 0,2 0,3 6 5 11 +0,1 +2 +0,1 -6
KÖY 0,3 0,2 0,2 5 4 9 0,0 -1 +0,2 +9
PIR 0,0 0,4 0,2 0 9 9 +0,2 +9 -0,3 -28
E252 0,1 0,1 0,1 1 3 4 - - - -
SVR 0,1 0,0 0,1 2 1 3 +0,1 +3 +0,1 0
Muualla Yle.fi:ssä