Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Nivala - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 285
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 723
Äänestysprosentti 34,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 756
Äänestysprosentti 2009 34,8% Hylätyt äänet 7
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 62,7 1 708 -1,3 -56 +5,1 -1 407
PS 14,9 406 +5,5 +148 -4,1 -622
KOK 7,5 203 -0,7 -22 +2,2 -85
SDP 5,0 135 -5,1 -141 -2,6 -278
VAS 3,6 98 +1,1 +30 -0,5 -125
KD 3,1 85 +0,9 +24 -0,1 -86
VIHR 1,8 50 -0,4 -12 -0,3 -64
ITSP 0,5 13 +0,3 +7 +0,5 +11
PIR 0,2 6 +0,2 +6 0,0 -3
KÖY 0,2 5 -0,1 -2 +0,1 +2
M11 0,2 5 +0,2 +5 0,0 -7
RKP 0,1 4 0,0 +1 +0,1 +4
SVR 0,1 3 +0,1 +3 -0,4 -22
SKP 0,1 2 0,0 -1 +0,1 0
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Nivala - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 285
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 723
Äänestysprosentti 34,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 756
Äänestysprosentti 2009 34,8% Hylätyt äänet 7
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 60,8 64,3 62,7 748 960 1 708 -1,3 -56 +5,1 -1 407
PS 15,9 14,1 14,9 195 211 406 +5,5 +148 -4,1 -622
KOK 8,1 6,9 7,5 100 103 203 -0,7 -22 +2,2 -85
SDP 5,8 4,3 5,0 71 64 135 -5,1 -141 -2,6 -278
VAS 3,8 3,4 3,6 47 51 98 +1,1 +30 -0,5 -125
KD 3,3 3,0 3,1 40 45 85 +0,9 +24 -0,1 -86
VIHR 1,3 2,3 1,8 16 34 50 -0,4 -12 -0,3 -64
ITSP 0,2 0,7 0,5 3 10 13 +0,3 +7 +0,5 +11
PIR 0,2 0,3 0,2 2 4 6 +0,2 +6 0,0 -3
KÖY 0,2 0,1 0,2 3 2 5 -0,1 -2 +0,1 +2
M11 0,1 0,3 0,2 1 4 5 +0,2 +5 0,0 -7
RKP 0,1 0,2 0,1 1 3 4 0,0 +1 +0,1 +4
SVR 0,2 0,1 0,1 2 1 3 +0,1 +3 -0,4 -22
SKP 0,1 0,1 0,1 1 1 2 0,0 -1 +0,1 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä