Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Nokia - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 25 456
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 9 307
Äänestysprosentti 37,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 8 924
Äänestysprosentti 2009 38,1% Hylätyt äänet 61
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 22,8 2 122 -0,6 +34 +4,6 -966
PS 17,0 1 579 +4,2 +442 -7,3 -2 546
SDP 14,9 1 383 -4,9 -382 -9,8 -2 815
VAS 14,1 1 316 +0,2 +72 +1,9 -748
KESK 12,5 1 160 +2,5 +268 +5,9 +42
VIHR 9,5 888 -3,2 -248 +2,8 -241
KD 5,4 498 +1,4 +146 +1,6 -145
SKP 1,1 101 -0,5 -43 -0,3 -133
ITSP 0,7 69 +0,5 +47 +0,7 +61
PIR 0,6 58 +0,6 +58 +0,2 -13
RKP 0,6 57 +0,3 +26 +0,6 +57
M11 0,5 44 +0,5 +44 +0,4 +22
KÖY 0,2 17 0,0 -3 +0,2 +17
SVR 0,2 14 +0,2 +14 -0,9 -169
E252 0,0 1 - - - -

Pirkanmaan vaalipiiri - Nokia - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 25 456
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 9 307
Äänestysprosentti 37,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 8 924
Äänestysprosentti 2009 38,1% Hylätyt äänet 61
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 21,3 24,0 22,8 884 1 238 2 122 -0,6 +34 +4,6 -966
PS 17,3 16,7 17,0 717 862 1 579 +4,2 +442 -7,3 -2 546
SDP 16,1 13,8 14,9 670 713 1 383 -4,9 -382 -9,8 -2 815
VAS 15,2 13,3 14,1 630 686 1 316 +0,2 +72 +1,9 -748
KESK 13,5 11,7 12,5 559 601 1 160 +2,5 +268 +5,9 +42
VIHR 6,5 12,0 9,5 270 618 888 -3,2 -248 +2,8 -241
KD 6,1 4,8 5,4 253 245 498 +1,4 +146 +1,6 -145
SKP 1,6 0,7 1,1 65 36 101 -0,5 -43 -0,3 -133
ITSP 0,9 0,6 0,7 38 31 69 +0,5 +47 +0,7 +61
PIR 0,4 0,8 0,6 16 42 58 +0,6 +58 +0,2 -13
RKP 0,5 0,7 0,6 21 36 57 +0,3 +26 +0,6 +57
M11 0,4 0,5 0,5 17 27 44 +0,5 +44 +0,4 +22
KÖY 0,2 0,2 0,2 8 9 17 0,0 -3 +0,2 +17
SVR 0,1 0,2 0,2 6 8 14 +0,2 +14 -0,9 -169
E252 0,0 0,0 0,0 0 1 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä