Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Nousiainen - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 639
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 415
Äänestysprosentti 39,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 374
Äänestysprosentti 2009 39,2% Hylätyt äänet 8
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 28,7 406 -2,4 -21 +9,2 -112
KOK 19,9 282 -5,5 -67 -0,8 -270
PS 19,5 276 +8,8 +129 -6,1 -406
SDP 10,7 151 -2,4 -28 -5,4 -278
VAS 9,9 140 +0,7 +13 +1,5 -83
KD 5,2 73 +1,5 +23 +2,8 +10
VIHR 3,5 49 -1,0 -13 -0,5 -57
PIR 0,6 9 +0,6 +9 +0,1 -4
ITSP 0,6 8 +0,5 +7 +0,6 +7
RKP 0,5 7 -0,2 -2 -0,4 -16
SKP 0,4 6 +0,3 +4 +0,1 -3
KÖY 0,3 4 +0,1 +2 +0,3 +4
M11 0,2 3 +0,2 +3 -0,3 -10
SVR 0,1 1 +0,1 +1 -0,7 -21
E252 0,0 0 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Nousiainen - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 639
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 415
Äänestysprosentti 39,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 374
Äänestysprosentti 2009 39,2% Hylätyt äänet 8
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 31,0 27,8 28,7 126 280 406 -2,4 -21 +9,2 -112
KOK 21,9 19,1 19,9 89 193 282 -5,5 -67 -0,8 -270
PS 16,7 20,6 19,5 68 208 276 +8,8 +129 -6,1 -406
SDP 13,1 9,7 10,7 53 98 151 -2,4 -28 -5,4 -278
VAS 8,9 10,3 9,9 36 104 140 +0,7 +13 +1,5 -83
KD 3,4 5,8 5,2 14 59 73 +1,5 +23 +2,8 +10
VIHR 3,4 3,5 3,5 14 35 49 -1,0 -13 -0,5 -57
PIR 0,0 0,9 0,6 0 9 9 +0,6 +9 +0,1 -4
ITSP 0,5 0,6 0,6 2 6 8 +0,5 +7 +0,6 +7
RKP 0,5 0,5 0,5 2 5 7 -0,2 -2 -0,4 -16
SKP 0,5 0,4 0,4 2 4 6 +0,3 +4 +0,1 -3
KÖY 0,0 0,4 0,3 0 4 4 +0,1 +2 +0,3 +4
M11 0,0 0,3 0,2 0 3 3 +0,2 +3 -0,3 -10
SVR 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 -0,7 -21
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä