Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Nurmes - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 067
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 124
Äänestysprosentti 31,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 090
Äänestysprosentti 2009 29,5% Hylätyt äänet 15
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,5 753 -0,6 -1 +2,1 -691
SDP 19,6 416 -0,4 -2 -8,2 -786
PS 16,1 342 +3,6 +81 -7,8 -689
KOK 8,7 185 +0,6 +15 +2,6 -77
VAS 7,0 148 +4,6 +98 +4,8 +54
VIHR 5,6 120 -7,8 -161 +3,6 +35
KD 5,5 116 +1,2 +26 +2,3 -23
ITSP 0,4 9 -0,8 -16 0,0 -9
SKP 0,4 9 -0,6 -13 -0,1 -13
M11 0,3 7 +0,3 +7 +0,1 0
RKP 0,3 6 +0,2 +5 +0,3 +6
KÖY 0,2 5 0,0 0 +0,2 +5
PIR 0,2 4 +0,2 +4 +0,1 -2
SVR 0,1 3 +0,1 +3 0,0 -3
E252 0,0 1 - - - -

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Nurmes - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 067
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 124
Äänestysprosentti 31,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 090
Äänestysprosentti 2009 29,5% Hylätyt äänet 15
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,9 34,7 35,5 473 280 753 -0,6 -1 +2,1 -691
SDP 20,8 17,6 19,6 274 142 416 -0,4 -2 -8,2 -786
PS 15,3 17,4 16,1 202 140 342 +3,6 +81 -7,8 -689
KOK 9,1 8,1 8,7 120 65 185 +0,6 +15 +2,6 -77
VAS 6,1 8,4 7,0 80 68 148 +4,6 +98 +4,8 +54
VIHR 5,6 5,7 5,6 74 46 120 -7,8 -161 +3,6 +35
KD 5,4 5,6 5,5 71 45 116 +1,2 +26 +2,3 -23
ITSP 0,3 0,6 0,4 4 5 9 -0,8 -16 0,0 -9
SKP 0,4 0,5 0,4 5 4 9 -0,6 -13 -0,1 -13
M11 0,2 0,6 0,3 2 5 7 +0,3 +7 +0,1 0
RKP 0,2 0,4 0,3 3 3 6 +0,2 +5 +0,3 +6
KÖY 0,4 0,0 0,2 5 0 5 0,0 0 +0,2 +5
PIR 0,2 0,1 0,2 3 1 4 +0,2 +4 +0,1 -2
SVR 0,1 0,2 0,1 1 2 3 +0,1 +3 0,0 -3
E252 0,1 0,0 0,0 1 0 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä