Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Nurmijärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 30 036
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 11 917
Äänestysprosentti 40,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 11 102
Äänestysprosentti 2009 40,3% Hylätyt äänet 73
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 30,0 3 573 +1,3 +385 +2,0 -2 189
KESK 18,7 2 234 -0,4 +111 +4,3 -733
PS 16,5 1 964 +5,5 +750 -7,5 -2 970
SDP 11,9 1 419 -7,0 -677 -5,9 -2 235
VIHR 8,6 1 030 -2,9 -250 +1,9 -344
VAS 6,2 742 +1,6 +223 +1,8 -153
KD 5,0 599 +1,4 +200 +2,2 +32
RKP 1,3 159 +0,4 +53 +0,6 +7
PIR 0,5 65 +0,5 +65 0,0 -28
ITSP 0,3 34 +0,1 +16 +0,2 +14
M11 0,3 32 +0,3 +32 +0,1 -12
SKP 0,3 30 0,0 -2 +0,1 -15
KÖY 0,2 19 -0,1 -9 +0,1 +4
SVR 0,1 15 +0,1 +15 +0,1 +15
E252 0,0 2 - - - -

Uudenmaan vaalipiiri - Nurmijärvi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 30 036
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 11 917
Äänestysprosentti 40,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 11 102
Äänestysprosentti 2009 40,3% Hylätyt äänet 73
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 28,3 31,1 30,0 1 302 2 271 3 573 +1,3 +385 +2,0 -2 189
KESK 19,0 18,6 18,7 874 1 360 2 234 -0,4 +111 +4,3 -733
PS 16,6 16,4 16,5 764 1 200 1 964 +5,5 +750 -7,5 -2 970
SDP 13,5 10,9 11,9 622 797 1 419 -7,0 -677 -5,9 -2 235
VIHR 7,3 9,5 8,6 335 695 1 030 -2,9 -250 +1,9 -344
VAS 6,7 5,9 6,2 310 432 742 +1,6 +223 +1,8 -153
KD 5,9 4,5 5,0 273 326 599 +1,4 +200 +2,2 +32
RKP 1,1 1,5 1,3 51 108 159 +0,4 +53 +0,6 +7
PIR 0,3 0,7 0,5 16 49 65 +0,5 +65 0,0 -28
ITSP 0,2 0,4 0,3 8 26 34 +0,1 +16 +0,2 +14
M11 0,3 0,2 0,3 14 18 32 +0,3 +32 +0,1 -12
SKP 0,4 0,2 0,3 18 12 30 0,0 -2 +0,1 -15
KÖY 0,2 0,1 0,2 10 9 19 -0,1 -9 +0,1 +4
SVR 0,1 0,1 0,1 6 9 15 +0,1 +15 +0,1 +15
E252 0,0 0,0 0,0 1 1 2 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä