Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Orimattila - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 003
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 420
Äänestysprosentti 35,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 349
Äänestysprosentti 2009 34,9% Hylätyt äänet 27
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 25,6 1 133 -0,4 +1 +8,0 -319
KOK 22,1 979 -1,0 -28 -2,7 -1 076
PS 20,2 893 +6,8 +312 -8,7 -1 499
SDP 13,3 589 -7,8 -328 -2,5 -717
KD 5,5 243 +1,6 +72 +1,4 -95
VAS 5,5 241 +1,9 +86 +1,5 -90
VIHR 5,0 223 -1,4 -56 +1,5 -69
RKP 0,9 38 +0,4 +19 +0,9 +38
PIR 0,6 28 +0,6 +28 +0,2 -7
M11 0,4 17 +0,4 +17 +0,2 0
SKP 0,4 16 0,0 0 +0,1 -6
ITSP 0,2 10 0,0 -2 +0,2 +9
KÖY 0,2 8 0,0 0 +0,2 +8
SVR 0,0 1 0,0 +1 0,0 -2
E252 0,0 1 - - - -

Hämeen vaalipiiri - Orimattila - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 003
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 420
Äänestysprosentti 35,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 349
Äänestysprosentti 2009 34,9% Hylätyt äänet 27
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 27,6 24,4 25,6 474 659 1 133 -0,4 +1 +8,0 -319
KOK 23,3 21,4 22,1 400 579 979 -1,0 -28 -2,7 -1 076
PS 17,8 21,7 20,2 306 587 893 +6,8 +312 -8,7 -1 499
SDP 14,1 12,9 13,3 242 347 589 -7,8 -328 -2,5 -717
KD 6,7 4,7 5,5 115 128 243 +1,6 +72 +1,4 -95
VAS 4,4 6,1 5,5 75 166 241 +1,9 +86 +1,5 -90
VIHR 3,4 6,1 5,0 58 165 223 -1,4 -56 +1,5 -69
RKP 1,1 0,7 0,9 19 19 38 +0,4 +19 +0,9 +38
PIR 0,5 0,7 0,6 9 19 28 +0,6 +28 +0,2 -7
M11 0,3 0,4 0,4 6 11 17 +0,4 +17 +0,2 0
SKP 0,3 0,4 0,4 6 10 16 0,0 0 +0,1 -6
ITSP 0,3 0,1 0,2 6 4 10 0,0 -2 +0,2 +9
KÖY 0,2 0,2 0,2 3 5 8 0,0 0 +0,2 +8
SVR 0,1 0,0 0,0 1 0 1 0,0 +1 0,0 -2
E252 0,0 0,0 0,0 0 1 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä