Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Oripää - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 059
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 376
Äänestysprosentti 36,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 444
Äänestysprosentti 2009 41,9% Hylätyt äänet 1
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 39,9 150 +4,1 -9 -3,8 -187
KOK 18,4 69 -2,6 -24 +3,2 -48
PS 12,0 45 +2,7 +4 -4,6 -83
SDP 9,0 34 -6,3 -34 -1,4 -46
VAS 9,0 34 +0,7 -3 -0,3 -38
VIHR 5,1 19 +1,0 +1 +3,4 +6
KD 4,0 15 +1,3 +3 +2,6 +4
M11 1,1 4 +1,1 +4 +1,0 +3
RKP 0,8 3 -0,1 -1 +0,5 +1
ITSP 0,3 1 0,0 0 +0,3 +1
PIR 0,3 1 +0,3 +1 +0,3 +1
SKP 0,3 1 -0,2 -1 +0,3 +1
KÖY 0,0 0 -0,5 -2 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,6 -5
E252 0,0 0 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Oripää - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 059
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 376
Äänestysprosentti 36,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 444
Äänestysprosentti 2009 41,9% Hylätyt äänet 1
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 31,4 44,8 39,9 43 107 150 +4,1 -9 -3,8 -187
KOK 24,1 15,1 18,4 33 36 69 -2,6 -24 +3,2 -48
PS 8,0 14,2 12,0 11 34 45 +2,7 +4 -4,6 -83
SDP 13,9 6,3 9,0 19 15 34 -6,3 -34 -1,4 -46
VAS 10,2 8,4 9,0 14 20 34 +0,7 -3 -0,3 -38
VIHR 7,3 3,8 5,1 10 9 19 +1,0 +1 +3,4 +6
KD 4,4 3,8 4,0 6 9 15 +1,3 +3 +2,6 +4
M11 0,7 1,3 1,1 1 3 4 +1,1 +4 +1,0 +3
RKP 0,0 1,3 0,8 0 3 3 -0,1 -1 +0,5 +1
ITSP 0,0 0,4 0,3 0 1 1 0,0 0 +0,3 +1
PIR 0,0 0,4 0,3 0 1 1 +0,3 +1 +0,3 +1
SKP 0,0 0,4 0,3 0 1 1 -0,2 -1 +0,3 +1
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,5 -2 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,6 -5
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä