Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Orivesi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 907
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 033
Äänestysprosentti 39,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 950
Äänestysprosentti 2009 38,9% Hylätyt äänet 23
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 24,2 735 +0,7 +40 +8,8 -94
KOK 22,5 683 +0,1 +23 -2,6 -665
PS 15,8 480 +2,0 +71 -5,9 -686
SDP 13,4 405 -5,0 -136 -6,8 -684
KD 7,7 233 +2,1 +67 +1,6 -94
VIHR 7,2 217 -2,0 -52 +3,5 +18
VAS 7,0 212 +1,8 +60 +0,8 -121
RKP 0,7 20 +0,4 +12 +0,7 +20
ITSP 0,4 12 +0,2 +6 +0,4 +10
PIR 0,3 10 +0,3 +10 -0,2 -18
M11 0,3 9 +0,3 +9 +0,2 +3
KÖY 0,3 8 +0,1 +3 +0,3 +8
SKP 0,2 5 -0,2 -7 0,0 -7
SVR 0,1 3 +0,1 +3 -0,2 -12
E252 0,0 1 - - - -

Pirkanmaan vaalipiiri - Orivesi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 907
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 033
Äänestysprosentti 39,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 950
Äänestysprosentti 2009 38,9% Hylätyt äänet 23
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 24,1 24,4 24,2 343 392 735 +0,7 +40 +8,8 -94
KOK 23,1 22,0 22,5 329 354 683 +0,1 +23 -2,6 -665
PS 14,4 17,1 15,8 205 275 480 +2,0 +71 -5,9 -686
SDP 14,8 12,1 13,4 211 194 405 -5,0 -136 -6,8 -684
KD 9,3 6,2 7,7 133 100 233 +2,1 +67 +1,6 -94
VIHR 6,0 8,1 7,2 86 131 217 -2,0 -52 +3,5 +18
VAS 6,0 7,8 7,0 86 126 212 +1,8 +60 +0,8 -121
RKP 0,5 0,8 0,7 7 13 20 +0,4 +12 +0,7 +20
ITSP 0,5 0,3 0,4 7 5 12 +0,2 +6 +0,4 +10
PIR 0,4 0,3 0,3 5 5 10 +0,3 +10 -0,2 -18
M11 0,4 0,2 0,3 5 4 9 +0,3 +9 +0,2 +3
KÖY 0,3 0,2 0,3 4 4 8 +0,1 +3 +0,3 +8
SKP 0,1 0,2 0,2 2 3 5 -0,2 -7 0,0 -7
SVR 0,1 0,1 0,1 1 2 3 +0,1 +3 -0,2 -12
E252 0,0 0,1 0,0 0 1 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä