Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Oulainen - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 267
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 175
Äänestysprosentti 37,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 100
Äänestysprosentti 2009 35,1% Hylätyt äänet 10
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 52,9 1 150 +2,2 +85 +10,2 -616
PS 12,8 278 +3,0 +72 -2,5 -356
KOK 10,4 226 -1,7 -27 -1,8 -279
VAS 8,6 188 +1,3 +33 +0,1 -163
SDP 6,9 149 -5,1 -101 -5,4 -358
KD 4,0 87 +1,5 +35 -1,6 -145
VIHR 2,4 52 -1,7 -34 -0,3 -58
PIR 0,5 11 +0,5 +11 +0,3 +3
RKP 0,5 10 +0,3 +6 +0,4 +7
M11 0,4 9 +0,4 +9 +0,2 0
ITSP 0,3 6 +0,1 +2 +0,2 +3
SKP 0,2 5 -0,2 -3 +0,1 0
KÖY 0,1 3 -0,1 -3 +0,1 +2
SVR 0,0 1 0,0 +1 0,0 +1
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Oulainen - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 267
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 175
Äänestysprosentti 37,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 100
Äänestysprosentti 2009 35,1% Hylätyt äänet 10
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 47,5 54,8 52,9 272 878 1 150 +2,2 +85 +10,2 -616
PS 12,6 12,9 12,8 72 206 278 +3,0 +72 -2,5 -356
KOK 12,2 9,7 10,4 70 156 226 -1,7 -27 -1,8 -279
VAS 9,9 8,2 8,6 57 131 188 +1,3 +33 +0,1 -163
SDP 7,7 6,6 6,9 44 105 149 -5,1 -101 -5,4 -358
KD 4,7 3,7 4,0 27 60 87 +1,5 +35 -1,6 -145
VIHR 2,8 2,2 2,4 16 36 52 -1,7 -34 -0,3 -58
PIR 0,2 0,6 0,5 1 10 11 +0,5 +11 +0,3 +3
RKP 1,0 0,2 0,5 6 4 10 +0,3 +6 +0,4 +7
M11 0,3 0,4 0,4 2 7 9 +0,4 +9 +0,2 0
ITSP 0,2 0,3 0,3 1 5 6 +0,1 +2 +0,2 +3
SKP 0,5 0,1 0,2 3 2 5 -0,2 -3 +0,1 0
KÖY 0,3 0,1 0,1 2 1 3 -0,1 -3 +0,1 +2
SVR 0,0 0,1 0,0 0 1 1 0,0 +1 0,0 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä