Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Oulu - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 153 221
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 57 949
Äänestysprosentti 39,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 51 624
Äänestysprosentti 2009 37,9% Hylätyt äänet 273
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 31,5 18 242 +4,0 +4 040 +11,6 +3 052
KOK 18,3 10 585 -2,1 +72 -0,1 -3 419
VAS 15,3 8 853 +6,6 +4 360 -1,0 -3 585
PS 11,9 6 912 +1,6 +1 596 -6,7 -7 259
SDP 9,4 5 467 -7,0 -3 007 -3,8 -4 572
VIHR 8,0 4 645 -4,5 -1 830 -0,8 -2 051
KD 2,7 1 581 +0,7 +518 -0,1 -583
PIR 1,0 597 +1,0 +597 +0,5 +205
RKP 0,7 429 +0,4 +277 +0,3 +135
M11 0,4 204 +0,4 +204 -0,3 -317
ITSP 0,3 185 +0,1 +95 +0,2 +137
SKP 0,2 133 -0,2 -80 +0,1 +23
KÖY 0,1 58 -0,4 -180 0,0 +7
SVR 0,1 49 +0,1 +49 0,0 +7
E252 0,0 9 - - - -

Oulun vaalipiiri - Oulu - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 153 221
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 57 949
Äänestysprosentti 39,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 51 624
Äänestysprosentti 2009 37,9% Hylätyt äänet 273
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 32,8 30,6 31,5 7 791 10 451 18 242 +4,0 +4 040 +11,6 +3 052
KOK 18,2 18,3 18,3 4 331 6 254 10 585 -2,1 +72 -0,1 -3 419
VAS 14,0 16,2 15,3 3 322 5 531 8 853 +6,6 +4 360 -1,0 -3 585
PS 12,2 11,7 11,9 2 907 4 005 6 912 +1,6 +1 596 -6,7 -7 259
SDP 10,5 8,7 9,4 2 503 2 964 5 467 -7,0 -3 007 -3,8 -4 572
VIHR 6,6 9,0 8,0 1 577 3 068 4 645 -4,5 -1 830 -0,8 -2 051
KD 2,9 2,6 2,7 680 901 1 581 +0,7 +518 -0,1 -583
PIR 0,9 1,2 1,0 202 395 597 +1,0 +597 +0,5 +205
RKP 0,8 0,7 0,7 179 250 429 +0,4 +277 +0,3 +135
M11 0,3 0,4 0,4 75 129 204 +0,4 +204 -0,3 -317
ITSP 0,3 0,3 0,3 69 116 185 +0,1 +95 +0,2 +137
SKP 0,3 0,2 0,2 68 65 133 -0,2 -80 +0,1 +23
KÖY 0,1 0,1 0,1 22 36 58 -0,4 -180 0,0 +7
SVR 0,1 0,1 0,1 20 29 49 +0,1 +49 0,0 +7
E252 0,0 0,0 0,0 2 7 9 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä