Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Padasjoki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 821
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 005
Äänestysprosentti 37,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 995
Äänestysprosentti 2009 34,7% Hylätyt äänet 9
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,8 269 -5,8 -55 +5,5 -139
KESK 20,8 209 +1,0 +12 +5,9 -77
PS 18,1 182 +7,0 +71 -4,9 -260
SDP 14,2 143 -6,1 -59 -6,6 -256
KD 8,1 81 +3,6 +37 -1,1 -96
VAS 4,9 49 +0,1 +1 -0,5 -55
VIHR 3,7 37 -1,0 -10 +0,2 -30
RKP 0,9 9 +0,5 +5 +0,9 +9
M11 0,9 9 +0,9 +9 +0,7 +5
PIR 0,6 6 +0,6 +6 +0,2 -2
SKP 0,5 5 +0,2 +2 0,0 -5
ITSP 0,3 3 +0,2 +2 +0,2 +2
KÖY 0,3 3 -0,1 -1 +0,3 +3
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Hämeen vaalipiiri - Padasjoki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 821
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 005
Äänestysprosentti 37,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 995
Äänestysprosentti 2009 34,7% Hylätyt äänet 9
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,4 26,1 26,8 145 124 269 -5,8 -55 +5,5 -139
KESK 19,6 22,1 20,8 104 105 209 +1,0 +12 +5,9 -77
PS 20,9 14,9 18,1 111 71 182 +7,0 +71 -4,9 -260
SDP 12,1 16,6 14,2 64 79 143 -6,1 -59 -6,6 -256
KD 7,5 8,6 8,1 40 41 81 +3,6 +37 -1,1 -96
VAS 4,3 5,5 4,9 23 26 49 +0,1 +1 -0,5 -55
VIHR 3,0 4,4 3,7 16 21 37 -1,0 -10 +0,2 -30
RKP 1,3 0,4 0,9 7 2 9 +0,5 +5 +0,9 +9
M11 1,3 0,4 0,9 7 2 9 +0,9 +9 +0,7 +5
PIR 0,6 0,6 0,6 3 3 6 +0,6 +6 +0,2 -2
SKP 0,9 0,0 0,5 5 0 5 +0,2 +2 0,0 -5
ITSP 0,4 0,2 0,3 2 1 3 +0,2 +2 +0,2 +2
KÖY 0,6 0,0 0,3 3 0 3 -0,1 -1 +0,3 +3
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä