Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Paimio - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 235
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 288
Äänestysprosentti 40,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 272
Äänestysprosentti 2009 41,7% Hylätyt äänet 17
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 24,5 806 +2,5 +85 +2,8 -437
KESK 21,5 706 +1,4 +50 +0,7 -487
KD 13,1 431 -5,3 -170 +10,4 +279
SDP 12,6 414 -2,5 -80 -6,6 -686
PS 11,6 382 +4,1 +135 -6,3 -645
VAS 7,9 259 +0,9 +31 +0,3 -176
VIHR 6,0 198 -1,4 -45 -0,6 -183
RKP 1,0 34 +0,4 +13 -0,1 -29
SKP 0,7 22 +0,1 +4 +0,3 -3
PIR 0,4 13 +0,4 +13 -0,4 -30
ITSP 0,3 9 +0,2 +6 +0,3 +7
KÖY 0,2 7 +0,1 +2 +0,2 +7
M11 0,2 7 +0,2 +7 -0,4 -25
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,4 -21
E252 0,0 0 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Paimio - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 235
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 288
Äänestysprosentti 40,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 272
Äänestysprosentti 2009 41,7% Hylätyt äänet 17
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 22,1 26,3 24,5 309 497 806 +2,5 +85 +2,8 -437
KESK 23,1 20,3 21,5 322 384 706 +1,4 +50 +0,7 -487
KD 13,9 12,5 13,1 194 237 431 -5,3 -170 +10,4 +279
SDP 15,1 10,7 12,6 211 203 414 -2,5 -80 -6,6 -686
PS 11,3 11,8 11,6 158 224 382 +4,1 +135 -6,3 -645
VAS 7,8 7,9 7,9 109 150 259 +0,9 +31 +0,3 -176
VIHR 4,4 7,2 6,0 61 137 198 -1,4 -45 -0,6 -183
RKP 0,6 1,4 1,0 8 26 34 +0,4 +13 -0,1 -29
SKP 0,9 0,5 0,7 12 10 22 +0,1 +4 +0,3 -3
PIR 0,2 0,5 0,4 3 10 13 +0,4 +13 -0,4 -30
ITSP 0,1 0,4 0,3 2 7 9 +0,2 +6 +0,3 +7
KÖY 0,3 0,2 0,2 4 3 7 +0,1 +2 +0,2 +7
M11 0,2 0,2 0,2 3 4 7 +0,2 +7 -0,4 -25
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,4 -21
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä