Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Pälkäne - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 509
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 058
Äänestysprosentti 38,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 147
Äänestysprosentti 2009 39,0% Hylätyt äänet 19
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 28,4 584 -1,9 -66 +7,0 -238
KESK 22,8 469 +3,3 +50 -2,8 -515
PS 15,5 320 +2,0 +30 -5,3 -478
SDP 11,1 228 -5,5 -128 -5,3 -404
VAS 7,0 144 +1,9 +34 +1,1 -81
VIHR 6,3 129 -1,9 -46 +2,8 -7
KD 5,8 120 +1,2 +21 +1,0 -63
ITSP 0,9 18 +0,5 +11 +0,8 +16
RKP 0,5 11 +0,3 +5 +0,5 +11
SVR 0,4 9 +0,4 +9 +0,2 +2
SKP 0,4 8 +0,1 +2 -0,1 -10
KÖY 0,3 7 +0,2 +3 +0,3 +7
M11 0,3 6 +0,3 +6 +0,1 -2
PIR 0,2 5 +0,2 +5 -0,1 -8
E252 0,0 0 - - - -

Pirkanmaan vaalipiiri - Pälkäne - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 509
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 058
Äänestysprosentti 38,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 147
Äänestysprosentti 2009 39,0% Hylätyt äänet 19
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 30,3 27,1 28,4 245 339 584 -1,9 -66 +7,0 -238
KESK 18,4 25,6 22,8 149 320 469 +3,3 +50 -2,8 -515
PS 16,2 15,1 15,5 131 189 320 +2,0 +30 -5,3 -478
SDP 13,3 9,6 11,1 108 120 228 -5,5 -128 -5,3 -404
VAS 7,5 6,6 7,0 61 83 144 +1,9 +34 +1,1 -81
VIHR 5,4 6,8 6,3 44 85 129 -1,9 -46 +2,8 -7
KD 6,2 5,6 5,8 50 70 120 +1,2 +21 +1,0 -63
ITSP 0,4 1,2 0,9 3 15 18 +0,5 +11 +0,8 +16
RKP 0,6 0,5 0,5 5 6 11 +0,3 +5 +0,5 +11
SVR 0,7 0,2 0,4 6 3 9 +0,4 +9 +0,2 +2
SKP 0,4 0,4 0,4 3 5 8 +0,1 +2 -0,1 -10
KÖY 0,2 0,4 0,3 2 5 7 +0,2 +3 +0,3 +7
M11 0,1 0,4 0,3 1 5 6 +0,3 +6 +0,1 -2
PIR 0,1 0,3 0,2 1 4 5 +0,2 +5 -0,1 -8
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä