Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Parainen - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 391
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 741
Äänestysprosentti 47,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 289
Äänestysprosentti 2009 43,8% Hylätyt äänet 12
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 54,7 3 139 +1,2 +308 +5,1 -1 157
KOK 13,3 762 +0,4 +81 +2,6 -163
VAS 6,6 379 +2,2 +148 +0,9 -118
SDP 6,1 350 -3,5 -155 -7,1 -795
PS 5,3 303 +0,9 +74 -3,8 -486
KESK 5,3 302 +0,5 +52 +1,7 -13
VIHR 5,2 300 -2,1 -85 +0,3 -124
KD 2,1 123 +0,4 +32 +0,6 -5
PIR 0,5 31 +0,5 +31 0,0 -8
ITSP 0,3 15 +0,1 +8 +0,2 +10
SKP 0,2 12 -0,2 -9 0,0 -6
M11 0,2 11 +0,2 +11 -0,2 -20
SVR 0,1 7 +0,1 +7 -0,2 -23
KÖY 0,1 6 -0,1 -5 +0,1 +6
E252 0,0 1 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Parainen - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 391
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 741
Äänestysprosentti 47,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 289
Äänestysprosentti 2009 43,8% Hylätyt äänet 12
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 60,4 50,1 54,7 1 536 1 603 3 139 +1,2 +308 +5,1 -1 157
KOK 11,5 14,7 13,3 293 469 762 +0,4 +81 +2,6 -163
VAS 5,2 7,8 6,6 131 248 379 +2,2 +148 +0,9 -118
SDP 6,4 5,9 6,1 162 188 350 -3,5 -155 -7,1 -795
PS 4,6 5,8 5,3 116 187 303 +0,9 +74 -3,8 -486
KESK 4,5 5,9 5,3 114 188 302 +0,5 +52 +1,7 -13
VIHR 4,6 5,7 5,2 117 183 300 -2,1 -85 +0,3 -124
KD 1,8 2,4 2,1 46 77 123 +0,4 +32 +0,6 -5
PIR 0,3 0,7 0,5 8 23 31 +0,5 +31 0,0 -8
ITSP 0,2 0,3 0,3 4 11 15 +0,1 +8 +0,2 +10
SKP 0,3 0,2 0,2 7 5 12 -0,2 -9 0,0 -6
M11 0,1 0,3 0,2 3 8 11 +0,2 +11 -0,2 -20
SVR 0,0 0,2 0,1 1 6 7 +0,1 +7 -0,2 -23
KÖY 0,2 0,1 0,1 4 2 6 -0,1 -5 +0,1 +6
E252 0,0 0,0 0,0 0 1 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä