Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Parikkala - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 908
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 735
Äänestysprosentti 36,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 761
Äänestysprosentti 2009 34,9% Hylätyt äänet 7
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 46,9 813 -1,2 -33 -1,4 -727
PS 14,0 243 +2,8 +46 -5,1 -365
KOK 12,0 209 +0,3 +3 +3,8 -51
KD 9,9 172 +3,8 +65 +3,8 -24
SDP 8,1 141 -6,9 -123 -4,1 -249
VIHR 3,9 67 -1,1 -21 +1,0 -25
VAS 3,1 53 +2,0 +34 +0,9 -18
RKP 1,0 17 +0,2 +3 +1,0 +17
ITSP 0,3 5 +0,2 +4 0,0 -5
KÖY 0,2 4 +0,2 +3 +0,2 +4
M11 0,2 3 +0,2 +3 -0,1 -7
SVR 0,2 3 +0,2 +3 0,0 -4
SKP 0,2 3 -0,1 -1 +0,2 +3
PIR 0,1 2 +0,1 +2 +0,1 +1
E252 0,0 0 - - - -

Kymen vaalipiiri - Parikkala - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 908
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 735
Äänestysprosentti 36,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 761
Äänestysprosentti 2009 34,9% Hylätyt äänet 7
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 44,5 48,7 46,9 346 467 813 -1,2 -33 -1,4 -727
PS 14,3 13,8 14,0 111 132 243 +2,8 +46 -5,1 -365
KOK 12,4 11,8 12,0 96 113 209 +0,3 +3 +3,8 -51
KD 10,6 9,4 9,9 82 90 172 +3,8 +65 +3,8 -24
SDP 8,6 7,7 8,1 67 74 141 -6,9 -123 -4,1 -249
VIHR 4,4 3,4 3,9 34 33 67 -1,1 -21 +1,0 -25
VAS 2,6 3,4 3,1 20 33 53 +2,0 +34 +0,9 -18
RKP 2,1 0,1 1,0 16 1 17 +0,2 +3 +1,0 +17
ITSP 0,0 0,5 0,3 0 5 5 +0,2 +4 0,0 -5
KÖY 0,3 0,2 0,2 2 2 4 +0,2 +3 +0,2 +4
M11 0,3 0,1 0,2 2 1 3 +0,2 +3 -0,1 -7
SVR 0,0 0,3 0,2 0 3 3 +0,2 +3 0,0 -4
SKP 0,1 0,2 0,2 1 2 3 -0,1 -1 +0,2 +3
PIR 0,0 0,2 0,1 0 2 2 +0,1 +2 +0,1 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä