Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Parkano - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 730
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 808
Äänestysprosentti 32,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 010
Äänestysprosentti 2009 35,3% Hylätyt äänet 7
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 32,9 594 +2,1 -25 -3,1 -795
PS 20,7 374 +2,9 +16 -12,5 -904
KOK 17,0 308 -0,2 -38 +7,0 -79
SDP 12,0 217 -6,7 -158 +0,8 -214
KD 7,0 127 +2,8 +43 +4,1 +17
VAS 5,3 95 +0,3 -4 +2,0 -31
VIHR 3,1 56 -0,9 -24 +1,4 -11
RKP 0,6 11 +0,4 +6 +0,6 +11
ITSP 0,4 7 +0,3 +5 +0,4 +6
PIR 0,4 7 +0,4 +7 +0,1 -4
SKP 0,3 5 -0,7 -15 -0,7 -33
KÖY 0,2 3 -0,1 -3 +0,2 +3
M11 0,2 3 +0,2 +3 +0,1 0
SVR 0,1 1 +0,1 +1 0,0 -3
E252 0,0 0 - - - -

Pirkanmaan vaalipiiri - Parkano - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 730
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 808
Äänestysprosentti 32,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 010
Äänestysprosentti 2009 35,3% Hylätyt äänet 7
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 33,8 31,8 32,9 314 280 594 +2,1 -25 -3,1 -795
PS 18,1 23,4 20,7 168 206 374 +2,9 +16 -12,5 -904
KOK 16,9 17,2 17,0 157 151 308 -0,2 -38 +7,0 -79
SDP 14,0 9,9 12,0 130 87 217 -6,7 -158 +0,8 -214
KD 8,4 5,6 7,0 78 49 127 +2,8 +43 +4,1 +17
VAS 4,4 6,1 5,3 41 54 95 +0,3 -4 +2,0 -31
VIHR 2,7 3,5 3,1 25 31 56 -0,9 -24 +1,4 -11
RKP 0,2 1,0 0,6 2 9 11 +0,4 +6 +0,6 +11
ITSP 0,3 0,5 0,4 3 4 7 +0,3 +5 +0,4 +6
PIR 0,4 0,3 0,4 4 3 7 +0,4 +7 +0,1 -4
SKP 0,3 0,2 0,3 3 2 5 -0,7 -15 -0,7 -33
KÖY 0,1 0,2 0,2 1 2 3 -0,1 -3 +0,2 +3
M11 0,2 0,1 0,2 2 1 3 +0,2 +3 +0,1 0
SVR 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 0,0 -3
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä