Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Pedersören kunta - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 409
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 103
Äänestysprosentti 65,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 408
Äänestysprosentti 2009 58,9% Hylätyt äänet 13
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 63,6 3 247 -9,5 +23 +4,3 -508
KD 26,4 1 345 +11,0 +666 +2,4 -175
SDP 2,9 146 -2,6 -94 -6,8 -471
KOK 2,0 103 +1,3 +70 +1,4 +62
KESK 1,8 92 -0,6 -15 +0,3 -1
PS 1,6 84 +0,6 +40 -1,6 -119
VIHR 0,6 33 -0,1 -1 +0,2 +9
VAS 0,6 30 -0,1 -1 -0,1 -12
PIR 0,2 9 +0,2 +9 0,0 -1
ITSP 0,1 6 +0,1 +5 0,0 +2
M11 0,1 4 +0,1 +4 +0,1 +4
SKP 0,0 2 -0,1 -4 -0,2 -8
KÖY 0,0 1 0,0 -1 0,0 +1
SVR 0,0 1 0,0 +1 0,0 +1
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Pedersören kunta - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 409
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 103
Äänestysprosentti 65,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 408
Äänestysprosentti 2009 58,9% Hylätyt äänet 13
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 74,4 62,2 63,6 451 2 796 3 247 -9,5 +23 +4,3 -508
KD 13,5 28,1 26,4 82 1 263 1 345 +11,0 +666 +2,4 -175
SDP 4,0 2,7 2,9 24 122 146 -2,6 -94 -6,8 -471
KOK 1,7 2,1 2,0 10 93 103 +1,3 +70 +1,4 +62
KESK 2,3 1,7 1,8 14 78 92 -0,6 -15 +0,3 -1
PS 2,5 1,5 1,6 15 69 84 +0,6 +40 -1,6 -119
VIHR 0,7 0,6 0,6 4 29 33 -0,1 -1 +0,2 +9
VAS 0,8 0,6 0,6 5 25 30 -0,1 -1 -0,1 -12
PIR 0,2 0,2 0,2 1 8 9 +0,2 +9 0,0 -1
ITSP 0,0 0,1 0,1 0 6 6 +0,1 +5 0,0 +2
M11 0,0 0,1 0,1 0 4 4 +0,1 +4 +0,1 +4
SKP 0,0 0,0 0,0 0 2 2 -0,1 -4 -0,2 -8
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 1 1 0,0 -1 0,0 +1
SVR 0,0 0,0 0,0 0 1 1 0,0 +1 0,0 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä