Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Pelkosenniemi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 086
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 348
Äänestysprosentti 39,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 366
Äänestysprosentti 2009 40,0% Hylätyt äänet 2
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 42,2 147 +3,4 +5 +7,6 -72
VAS 14,4 50 +4,0 +12 -11,7 -115
PS 11,8 41 -5,2 -21 -8,9 -90
KOK 10,6 37 +0,8 +1 +2,1 -17
SDP 7,2 25 -1,0 -5 +2,5 -5
VIHR 6,0 21 -3,0 -12 +4,7 +13
KD 4,0 14 -0,9 -4 +1,2 -4
PIR 1,1 4 +1,1 +4 +1,1 +4
M11 0,9 3 +0,9 +3 +0,6 +1
SKP 0,9 3 -0,2 -1 +0,9 +3
RKP 0,6 2 +0,6 +2 +0,6 +2
KÖY 0,3 1 0,0 0 +0,3 +1
ITSP 0,0 0 -0,3 -1 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,5 -3
E252 0,0 0 - - - -

Lapin vaalipiiri - Pelkosenniemi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 086
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 348
Äänestysprosentti 39,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 366
Äänestysprosentti 2009 40,0% Hylätyt äänet 2
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 43,6 39,0 42,2 106 41 147 +3,4 +5 +7,6 -72
VAS 13,6 16,2 14,4 33 17 50 +4,0 +12 -11,7 -115
PS 10,3 15,2 11,8 25 16 41 -5,2 -21 -8,9 -90
KOK 9,9 12,4 10,6 24 13 37 +0,8 +1 +2,1 -17
SDP 7,8 5,7 7,2 19 6 25 -1,0 -5 +2,5 -5
VIHR 7,0 3,8 6,0 17 4 21 -3,0 -12 +4,7 +13
KD 4,1 3,8 4,0 10 4 14 -0,9 -4 +1,2 -4
PIR 1,2 1,0 1,1 3 1 4 +1,1 +4 +1,1 +4
M11 1,2 0,0 0,9 3 0 3 +0,9 +3 +0,6 +1
SKP 0,4 1,9 0,9 1 2 3 -0,2 -1 +0,9 +3
RKP 0,8 0,0 0,6 2 0 2 +0,6 +2 +0,6 +2
KÖY 0,0 1,0 0,3 0 1 1 0,0 0 +0,3 +1
ITSP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,3 -1 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,5 -3
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä