Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Pello - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 895
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 487
Äänestysprosentti 45,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 437
Äänestysprosentti 2009 41,5% Hylätyt äänet 11
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 52,9 787 +11,2 +187 +9,1 -371
VAS 16,2 241 +6,0 +94 -0,5 -201
KOK 9,3 138 -7,4 -101 +0,7 -88
PS 8,5 126 -1,6 -19 -8,5 -324
SDP 7,0 104 -8,4 -117 -3,6 -177
KD 2,5 37 +0,3 +5 +1,6 +12
VIHR 1,4 21 -0,9 -12 -0,2 -20
SKP 0,6 9 +0,4 +6 +0,3 +2
PIR 0,3 5 +0,3 +5 +0,3 +5
RKP 0,3 4 +0,1 +1 +0,2 +2
ITSP 0,3 4 +0,2 +3 +0,3 +4
M11 0,3 4 +0,3 +4 +0,3 +4
SVR 0,3 4 +0,3 +4 +0,2 +1
KÖY 0,2 3 -0,3 -4 +0,2 +3
E252 0,0 0 - - - -

Lapin vaalipiiri - Pello - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 895
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 487
Äänestysprosentti 45,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 437
Äänestysprosentti 2009 41,5% Hylätyt äänet 11
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 47,3 56,7 52,9 284 503 787 +11,2 +187 +9,1 -371
VAS 16,3 16,1 16,2 98 143 241 +6,0 +94 -0,5 -201
KOK 12,8 6,9 9,3 77 61 138 -7,4 -101 +0,7 -88
PS 7,8 8,9 8,5 47 79 126 -1,6 -19 -8,5 -324
SDP 7,2 6,9 7,0 43 61 104 -8,4 -117 -3,6 -177
KD 4,3 1,2 2,5 26 11 37 +0,3 +5 +1,6 +12
VIHR 1,8 1,1 1,4 11 10 21 -0,9 -12 -0,2 -20
SKP 0,7 0,6 0,6 4 5 9 +0,4 +6 +0,3 +2
PIR 0,3 0,3 0,3 2 3 5 +0,3 +5 +0,3 +5
RKP 0,7 0,0 0,3 4 0 4 +0,1 +1 +0,2 +2
ITSP 0,2 0,3 0,3 1 3 4 +0,2 +3 +0,3 +4
M11 0,0 0,5 0,3 0 4 4 +0,3 +4 +0,3 +4
SVR 0,3 0,2 0,3 2 2 4 +0,3 +4 +0,2 +1
KÖY 0,2 0,2 0,2 1 2 3 -0,3 -4 +0,2 +3
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä