Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Petäjävesi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 204
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 178
Äänestysprosentti 37,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 085
Äänestysprosentti 2009 36,3% Hylätyt äänet 5
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 33,1 390 -2,5 +4 +3,5 -234
PS 22,1 260 +11,7 +148 -0,7 -221
KOK 13,7 161 -0,2 +11 +1,8 -91
SDP 11,8 139 -10,4 -102 -3,7 -188
KD 6,6 78 +0,4 +11 -1,7 -97
VAS 5,9 70 +2,2 +29 +0,2 -51
VIHR 4,1 48 -2,7 -26 -1,1 -61
ITSP 0,7 8 +0,5 +6 +0,7 +7
RKP 0,6 7 +0,6 +7 +0,6 +7
PIR 0,6 7 +0,6 +7 0,0 -5
SKP 0,4 5 +0,1 +2 +0,3 +3
M11 0,3 4 +0,3 +4 +0,1 0
KÖY 0,1 1 -0,2 -2 +0,1 +1
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 -1
E252 0,0 0 - - - -

Keski-Suomen vaalipiiri - Petäjävesi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 204
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 178
Äänestysprosentti 37,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 085
Äänestysprosentti 2009 36,3% Hylätyt äänet 5
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 31,5 33,9 33,1 126 264 390 -2,5 +4 +3,5 -234
PS 17,8 24,3 22,1 71 189 260 +11,7 +148 -0,7 -221
KOK 15,3 12,9 13,7 61 100 161 -0,2 +11 +1,8 -91
SDP 11,3 12,1 11,8 45 94 139 -10,4 -102 -3,7 -188
KD 9,8 5,0 6,6 39 39 78 +0,4 +11 -1,7 -97
VAS 6,3 5,8 5,9 25 45 70 +2,2 +29 +0,2 -51
VIHR 4,8 3,7 4,1 19 29 48 -2,7 -26 -1,1 -61
ITSP 1,5 0,3 0,7 6 2 8 +0,5 +6 +0,7 +7
RKP 0,8 0,5 0,6 3 4 7 +0,6 +7 +0,6 +7
PIR 0,5 0,6 0,6 2 5 7 +0,6 +7 0,0 -5
SKP 0,3 0,5 0,4 1 4 5 +0,1 +2 +0,3 +3
M11 0,3 0,4 0,3 1 3 4 +0,3 +4 +0,1 0
KÖY 0,3 0,0 0,1 1 0 1 -0,2 -2 +0,1 +1
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä