Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Etelä-Savon vaalipiiri - Pieksämäki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 16 415
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 861
Äänestysprosentti 30,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 510
Äänestysprosentti 2009 33,2% Hylätyt äänet 24
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 33,2 1 615 +0,9 -168 +4,6 -1 320
SDP 16,3 791 -7,3 -506 -7,4 -1 641
PS 15,2 741 +5,2 +188 -6,8 -1 512
KOK 14,4 699 +0,2 -80 +2,2 -548
KD 7,6 370 -1,0 -103 +3,5 -46
VAS 6,6 320 +3,3 +139 +2,2 -130
VIHR 5,0 243 -1,4 -107 +0,7 -201
PIR 0,4 18 +0,4 +18 +0,1 -13
RKP 0,3 17 +0,2 +8 +0,3 +17
ITSP 0,2 12 +0,1 +6 0,0 -7
KÖY 0,2 11 0,0 -2 +0,2 +11
SKP 0,2 11 -0,2 -15 +0,2 +8
M11 0,1 7 +0,1 +7 0,0 +1
SVR 0,1 3 +0,1 +3 +0,1 -1
E252 0,1 3 - - - -

Etelä-Savon vaalipiiri - Pieksämäki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 16 415
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 861
Äänestysprosentti 30,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 510
Äänestysprosentti 2009 33,2% Hylätyt äänet 24
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,3 27,6 33,2 1 052 563 1 615 +0,9 -168 +4,6 -1 320
SDP 15,6 17,3 16,3 439 352 791 -7,3 -506 -7,4 -1 641
PS 14,7 16,0 15,2 414 327 741 +5,2 +188 -6,8 -1 512
KOK 14,4 14,4 14,4 405 294 699 +0,2 -80 +2,2 -548
KD 7,4 7,9 7,6 209 161 370 -1,0 -103 +3,5 -46
VAS 5,7 7,8 6,6 161 159 320 +3,3 +139 +2,2 -130
VIHR 3,8 6,7 5,0 106 137 243 -1,4 -107 +0,7 -201
PIR 0,1 0,7 0,4 4 14 18 +0,4 +18 +0,1 -13
RKP 0,4 0,3 0,3 11 6 17 +0,2 +8 +0,3 +17
ITSP 0,2 0,3 0,2 5 7 12 +0,1 +6 0,0 -7
KÖY 0,2 0,2 0,2 6 5 11 0,0 -2 +0,2 +11
SKP 0,2 0,3 0,2 5 6 11 -0,2 -15 +0,2 +8
M11 0,1 0,2 0,1 3 4 7 +0,1 +7 0,0 +1
SVR 0,0 0,1 0,1 1 2 3 +0,1 +3 +0,1 -1
E252 0,0 0,1 0,1 1 2 3 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä