Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Pielavesi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 121
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 596
Äänestysprosentti 41,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 472
Äänestysprosentti 2009 35,1% Hylätyt äänet 13
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 58,0 926 +7,6 +184 +11,3 -376
PS 15,3 244 +2,4 +55 -8,6 -423
VAS 8,1 130 0,0 +10 -0,4 -108
SDP 5,7 91 -4,4 -57 -3,2 -158
KOK 4,9 79 -2,9 -36 -0,6 -74
KD 4,8 77 -0,5 -1 +2,2 +5
VIHR 1,4 22 -2,4 -34 -0,5 -30
RKP 0,5 8 +0,2 +4 +0,5 +8
SKP 0,5 8 0,0 +1 +0,2 +1
ITSP 0,3 4 -0,1 -1 +0,2 +1
PIR 0,2 3 +0,2 +3 +0,2 +3
M11 0,1 2 +0,1 +2 -1,5 -42
KÖY 0,1 1 -0,1 -1 +0,1 0
SVR 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
E252 0,0 0 - - - -

Pohjois-Savon vaalipiiri - Pielavesi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 121
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 596
Äänestysprosentti 41,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 472
Äänestysprosentti 2009 35,1% Hylätyt äänet 13
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 56,7 59,4 58,0 459 467 926 +7,6 +184 +11,3 -376
PS 15,4 15,1 15,3 125 119 244 +2,4 +55 -8,6 -423
VAS 8,0 8,3 8,1 65 65 130 0,0 +10 -0,4 -108
SDP 5,7 5,7 5,7 46 45 91 -4,4 -57 -3,2 -158
KOK 5,6 4,3 4,9 45 34 79 -2,9 -36 -0,6 -74
KD 5,6 4,1 4,8 45 32 77 -0,5 -1 +2,2 +5
VIHR 1,5 1,3 1,4 12 10 22 -2,4 -34 -0,5 -30
RKP 0,5 0,5 0,5 4 4 8 +0,2 +4 +0,5 +8
SKP 0,5 0,5 0,5 4 4 8 0,0 +1 +0,2 +1
ITSP 0,2 0,3 0,3 2 2 4 -0,1 -1 +0,2 +1
PIR 0,0 0,4 0,2 0 3 3 +0,2 +3 +0,2 +3
M11 0,2 0,0 0,1 2 0 2 +0,1 +2 -1,5 -42
KÖY 0,0 0,1 0,1 0 1 1 -0,1 -1 +0,1 0
SVR 0,1 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 +0,1 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä