Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Pietarsaari - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 17 044
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 440
Äänestysprosentti 49,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 7 196
Äänestysprosentti 2009 47,6% Hylätyt äänet 29
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 51,8 3 852 +0,7 +176 +11,3 -690
SDP 11,1 829 -3,6 -231 -9,9 -1 520
KD 10,3 769 +3,2 +253 +1,9 -178
PS 6,9 512 +1,9 +151 -7,6 -1 112
VAS 6,0 447 -3,7 -251 0,0 -224
KOK 5,7 424 +1,6 +130 +2,6 +80
KESK 4,7 346 +0,2 +23 +0,4 -132
VIHR 2,3 168 -0,3 -17 +1,2 +41
PIR 0,6 45 +0,6 +45 +0,4 +21
ITSP 0,2 17 +0,1 +7 +0,1 +7
SKP 0,2 12 -0,4 -28 +0,1 -4
M11 0,1 11 +0,1 +11 +0,1 +9
KÖY 0,1 4 -0,1 -6 +0,1 +4
SVR 0,0 3 0,0 +3 -0,1 -3
E252 0,0 1 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Pietarsaari - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 17 044
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 440
Äänestysprosentti 49,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 7 196
Äänestysprosentti 2009 47,6% Hylätyt äänet 29
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 48,7 53,0 51,8 1 028 2 824 3 852 +0,7 +176 +11,3 -690
SDP 10,8 11,3 11,1 227 602 829 -3,6 -231 -9,9 -1 520
KD 7,2 11,6 10,3 152 617 769 +3,2 +253 +1,9 -178
PS 8,3 6,3 6,9 175 337 512 +1,9 +151 -7,6 -1 112
VAS 8,5 5,0 6,0 179 268 447 -3,7 -251 0,0 -224
KOK 6,6 5,3 5,7 139 285 424 +1,6 +130 +2,6 +80
KESK 6,4 4,0 4,7 135 211 346 +0,2 +23 +0,4 -132
VIHR 2,6 2,1 2,3 54 114 168 -0,3 -17 +1,2 +41
PIR 0,4 0,7 0,6 9 36 45 +0,6 +45 +0,4 +21
ITSP 0,1 0,3 0,2 3 14 17 +0,1 +7 +0,1 +7
SKP 0,2 0,1 0,2 5 7 12 -0,4 -28 +0,1 -4
M11 0,1 0,2 0,1 2 9 11 +0,1 +11 +0,1 +9
KÖY 0,0 0,1 0,1 1 3 4 -0,1 -6 +0,1 +4
SVR 0,0 0,1 0,0 0 3 3 0,0 +3 -0,1 -3
E252 0,0 0,0 0,0 0 1 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä