Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Pihtipudas - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 690
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 119
Äänestysprosentti 32,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 110
Äänestysprosentti 2009 30,3% Hylätyt äänet 7
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 48,8 546 -1,7 -14 +9,9 -348
SDP 15,9 178 -3,1 -33 -7,1 -352
PS 13,4 150 +5,1 +58 -1,2 -187
KOK 7,5 84 -1,7 -18 -6,4 -236
VAS 6,6 74 +0,7 +8 +1,4 -46
KD 4,9 55 +2,7 +30 +2,3 -4
VIHR 1,8 20 -0,8 -9 +0,6 -8
RKP 0,3 3 +0,2 +2 +0,3 +3
SKP 0,3 3 -0,2 -2 +0,1 -1
PIR 0,2 2 +0,2 +2 +0,1 -1
ITSP 0,1 1 -0,4 -4 +0,1 +1
KÖY 0,1 1 -0,3 -3 +0,1 +1
M11 0,1 1 +0,1 +1 -0,1 -3
SVR 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
E252 0,0 0 - - - -

Keski-Suomen vaalipiiri - Pihtipudas - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 690
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 119
Äänestysprosentti 32,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 110
Äänestysprosentti 2009 30,3% Hylätyt äänet 7
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 38,4 53,9 48,8 142 404 546 -1,7 -14 +9,9 -348
SDP 20,3 13,8 15,9 75 103 178 -3,1 -33 -7,1 -352
PS 15,9 12,1 13,4 59 91 150 +5,1 +58 -1,2 -187
KOK 8,1 7,2 7,5 30 54 84 -1,7 -18 -6,4 -236
VAS 9,5 5,2 6,6 35 39 74 +0,7 +8 +1,4 -46
KD 4,6 5,1 4,9 17 38 55 +2,7 +30 +2,3 -4
VIHR 1,9 1,7 1,8 7 13 20 -0,8 -9 +0,6 -8
RKP 0,3 0,3 0,3 1 2 3 +0,2 +2 +0,3 +3
SKP 0,5 0,1 0,3 2 1 3 -0,2 -2 +0,1 -1
PIR 0,0 0,3 0,2 0 2 2 +0,2 +2 +0,1 -1
ITSP 0,0 0,1 0,1 0 1 1 -0,4 -4 +0,1 +1
KÖY 0,3 0,0 0,1 1 0 1 -0,3 -3 +0,1 +1
M11 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 -0,1 -3
SVR 0,3 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 +0,1 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä