Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Pirkkala - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 908
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 152
Äänestysprosentti 45,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 304
Äänestysprosentti 2009 44,5% Hylätyt äänet 25
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 33,4 2 053 -0,1 +280 +0,6 -1 163
SDP 13,7 843 -4,3 -113 -6,4 -1 131
PS 13,2 815 +2,4 +239 -5,9 -1 056
KESK 12,5 769 +3,6 +298 +6,1 +141
VIHR 11,9 731 -5,1 -170 +2,2 -220
VAS 6,7 413 +1,6 +140 +1,1 -135
KD 6,1 375 +1,4 +127 +2,1 -21
RKP 0,7 46 +0,3 +23 +0,7 +46
PIR 0,7 40 +0,7 +40 +0,1 -15
ITSP 0,4 22 +0,3 +19 +0,3 +16
SKP 0,3 16 0,0 +3 -0,1 -24
KÖY 0,2 12 0,0 +2 +0,2 +12
M11 0,2 12 +0,2 +12 0,0 -8
SVR 0,0 3 0,0 +3 -0,7 -66
E252 0,0 2 - - - -

Pirkanmaan vaalipiiri - Pirkkala - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 908
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 152
Äänestysprosentti 45,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 304
Äänestysprosentti 2009 44,5% Hylätyt äänet 25
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 30,9 35,3 33,4 822 1 231 2 053 -0,1 +280 +0,6 -1 163
SDP 16,2 11,8 13,7 431 412 843 -4,3 -113 -6,4 -1 131
PS 15,1 11,8 13,2 403 412 815 +2,4 +239 -5,9 -1 056
KESK 12,7 12,3 12,5 339 430 769 +3,6 +298 +6,1 +141
VIHR 8,7 14,3 11,9 231 500 731 -5,1 -170 +2,2 -220
VAS 7,0 6,5 6,7 187 226 413 +1,6 +140 +1,1 -135
KD 6,9 5,5 6,1 183 192 375 +1,4 +127 +2,1 -21
RKP 0,8 0,7 0,7 20 26 46 +0,3 +23 +0,7 +46
PIR 0,6 0,7 0,7 15 25 40 +0,7 +40 +0,1 -15
ITSP 0,3 0,4 0,4 9 13 22 +0,3 +19 +0,3 +16
SKP 0,3 0,2 0,3 8 8 16 0,0 +3 -0,1 -24
KÖY 0,3 0,1 0,2 8 4 12 0,0 +2 +0,2 +12
M11 0,2 0,2 0,2 6 6 12 +0,2 +12 0,0 -8
SVR 0,0 0,1 0,0 0 3 3 0,0 +3 -0,7 -66
E252 0,0 0,1 0,0 0 2 2 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä