Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Pomarkku - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 941
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 697
Äänestysprosentti 37,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 836
Äänestysprosentti 2009 41,5% Hylätyt äänet 6
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 34,9 243 -6,2 -100 +7,0 -152
PS 16,4 114 +5,0 +19 -8,1 -233
KOK 15,2 106 -0,6 -26 +1,8 -83
SDP 12,5 87 -0,2 -19 -1,2 -107
VAS 9,5 66 +1,2 -3 -4,3 -129
KD 8,5 59 +2,8 +12 +3,3 -15
VIHR 1,6 11 -1,3 -13 +0,8 -1
ITSP 0,6 4 +0,3 +2 +0,5 +3
RKP 0,3 2 0,0 0 +0,3 +2
SKP 0,3 2 -0,3 -3 -0,1 -3
E252 0,3 2 - - - -
KÖY 0,1 1 -0,1 -1 +0,1 +1
PIR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
M11 0,0 0 0,0 0 -0,1 -1
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,1 -1

Satakunnan vaalipiiri - Pomarkku - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 941
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 697
Äänestysprosentti 37,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 836
Äänestysprosentti 2009 41,5% Hylätyt äänet 6
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 32,0 38,1 34,9 117 126 243 -6,2 -100 +7,0 -152
PS 16,4 16,3 16,4 60 54 114 +5,0 +19 -8,1 -233
KOK 17,2 13,0 15,2 63 43 106 -0,6 -26 +1,8 -83
SDP 14,5 10,3 12,5 53 34 87 -0,2 -19 -1,2 -107
VAS 9,0 10,0 9,5 33 33 66 +1,2 -3 -4,3 -129
KD 8,5 8,5 8,5 31 28 59 +2,8 +12 +3,3 -15
VIHR 1,1 2,1 1,6 4 7 11 -1,3 -13 +0,8 -1
ITSP 0,0 1,2 0,6 0 4 4 +0,3 +2 +0,5 +3
RKP 0,5 0,0 0,3 2 0 2 0,0 0 +0,3 +2
SKP 0,5 0,0 0,3 2 0 2 -0,3 -3 -0,1 -3
E252 0,0 0,6 0,3 0 2 2 - - - -
KÖY 0,3 0,0 0,1 1 0 1 -0,1 -1 +0,1 +1
PIR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
M11 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -1
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -1
Muualla Yle.fi:ssä