Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Pori - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 70 016
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 23 604
Äänestysprosentti 35,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 24 236
Äänestysprosentti 2009 36,6% Hylätyt äänet 143
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 23,8 5 626 +0,1 -124 +3,6 -3 796
PS 18,7 4 415 +6,7 +1 496 -6,3 -7 231
SDP 17,3 4 090 -5,5 -1 441 -5,7 -6 624
VAS 13,7 3 237 +2,5 +525 -0,3 -3 282
KESK 12,5 2 952 -2,0 -570 +3,9 -1 061
KD 5,7 1 351 +1,9 +428 +2,8 -18
VIHR 5,3 1 259 -3,1 -792 -0,3 -1 333
RKP 1,0 237 +0,2 +52 +1,0 +237
PIR 0,6 134 +0,6 +134 +0,6 +134
ITSP 0,4 92 0,0 -3 +0,3 +30
SKP 0,4 89 0,0 -6 +0,3 +23
M11 0,3 67 +0,3 +67 +0,1 -17
KÖY 0,2 39 -0,1 -26 +0,2 +39
SVR 0,0 11 0,0 +11 0,0 -9
E252 0,0 5 - - - -

Satakunnan vaalipiiri - Pori - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 70 016
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 23 604
Äänestysprosentti 35,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 24 236
Äänestysprosentti 2009 36,6% Hylätyt äänet 143
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 24,9 22,8 23,8 2 875 2 751 5 626 +0,1 -124 +3,6 -3 796
PS 17,7 19,7 18,7 2 041 2 374 4 415 +6,7 +1 496 -6,3 -7 231
SDP 18,6 16,1 17,3 2 144 1 946 4 090 -5,5 -1 441 -5,7 -6 624
VAS 13,0 14,4 13,7 1 495 1 742 3 237 +2,5 +525 -0,3 -3 282
KESK 12,8 12,2 12,5 1 476 1 476 2 952 -2,0 -570 +3,9 -1 061
KD 6,1 5,4 5,7 700 651 1 351 +1,9 +428 +2,8 -18
VIHR 4,4 6,2 5,3 506 753 1 259 -3,1 -792 -0,3 -1 333
RKP 1,0 1,1 1,0 110 127 237 +0,2 +52 +1,0 +237
PIR 0,4 0,7 0,6 44 90 134 +0,6 +134 +0,6 +134
ITSP 0,4 0,4 0,4 42 50 92 0,0 -3 +0,3 +30
SKP 0,3 0,4 0,4 40 49 89 0,0 -6 +0,3 +23
M11 0,3 0,3 0,3 34 33 67 +0,3 +67 +0,1 -17
KÖY 0,2 0,2 0,2 19 20 39 -0,1 -26 +0,2 +39
SVR 0,1 0,0 0,0 7 4 11 0,0 +11 0,0 -9
E252 0,0 0,0 0,0 3 2 5 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä