Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Pornainen - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 648
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 377
Äänestysprosentti 38,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 368
Äänestysprosentti 2009 40,5% Hylätyt äänet 6
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 27,2 375 +1,2 +19 +9,1 -73
KOK 21,6 298 -0,4 -4 +1,0 -212
PS 17,6 242 +6,5 +91 -7,8 -387
SDP 15,3 210 -6,9 -93 -7,5 -354
VIHR 7,3 100 -2,8 -38 +1,9 -34
VAS 5,4 74 +1,9 +26 +1,8 -15
KD 2,7 37 +0,1 +1 +1,1 -2
RKP 1,7 23 +0,6 +9 +0,2 -13
PIR 0,4 6 +0,4 +6 +0,2 +1
ITSP 0,3 4 +0,1 +1 +0,1 -1
SKP 0,3 4 -0,1 -2 +0,2 +1
KÖY 0,1 2 +0,1 +1 -0,1 -3
M11 0,1 1 +0,1 +1 -0,1 -4
E252 0,1 1 - - - -
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Uudenmaan vaalipiiri - Pornainen - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 648
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 377
Äänestysprosentti 38,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 368
Äänestysprosentti 2009 40,5% Hylätyt äänet 6
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 30,1 26,0 27,2 124 251 375 +1,2 +19 +9,1 -73
KOK 16,3 23,9 21,6 67 231 298 -0,4 -4 +1,0 -212
PS 14,6 18,9 17,6 60 182 242 +6,5 +91 -7,8 -387
SDP 18,9 13,7 15,3 78 132 210 -6,9 -93 -7,5 -354
VIHR 6,8 7,5 7,3 28 72 100 -2,8 -38 +1,9 -34
VAS 6,6 4,9 5,4 27 47 74 +1,9 +26 +1,8 -15
KD 3,9 2,2 2,7 16 21 37 +0,1 +1 +1,1 -2
RKP 1,2 1,9 1,7 5 18 23 +0,6 +9 +0,2 -13
PIR 0,5 0,4 0,4 2 4 6 +0,4 +6 +0,2 +1
ITSP 0,2 0,3 0,3 1 3 4 +0,1 +1 +0,1 -1
SKP 0,5 0,2 0,3 2 2 4 -0,1 -2 +0,2 +1
KÖY 0,5 0,0 0,1 2 0 2 +0,1 +1 -0,1 -3
M11 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 -0,1 -4
E252 0,0 0,1 0,1 0 1 1 - - - -
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
Muualla Yle.fi:ssä