Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Porvoo - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 39 358
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 16 553
Äänestysprosentti 44,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 15 252
Äänestysprosentti 2009 41,9% Hylätyt äänet 87
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 28,2 4 661 -1,7 +100 +3,0 -1 949
KOK 23,0 3 812 +5,4 +1 129 +5,0 -918
SDP 11,2 1 853 -5,7 -719 -8,0 -3 190
PS 10,6 1 753 +2,2 +468 -5,9 -2 570
KESK 8,3 1 370 +0,8 +224 +3,0 -22
VIHR 7,9 1 313 -3,9 -491 +0,2 -699
VAS 6,1 1 009 +2,4 +451 +1,4 -233
KD 3,3 554 +1,0 +191 +1,1 -21
PIR 0,4 68 +0,4 +68 0,0 -49
ITSP 0,3 48 +0,1 +24 +0,2 +11
SKP 0,3 43 -0,1 -6 +0,1 +2
M11 0,2 37 +0,2 +37 +0,1 -2
KÖY 0,1 21 -0,1 -17 0,0 +3
E252 0,0 7 - - - -
SVR 0,0 4 0,0 +4 0,0 -2

Uudenmaan vaalipiiri - Porvoo - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 39 358
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 16 553
Äänestysprosentti 44,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 15 252
Äänestysprosentti 2009 41,9% Hylätyt äänet 87
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 29,1 27,3 28,2 2 276 2 385 4 661 -1,7 +100 +3,0 -1 949
KOK 22,4 23,6 23,0 1 753 2 059 3 812 +5,4 +1 129 +5,0 -918
SDP 12,0 10,5 11,2 939 914 1 853 -5,7 -719 -8,0 -3 190
PS 10,7 10,5 10,6 837 916 1 753 +2,2 +468 -5,9 -2 570
KESK 8,5 8,0 8,3 668 702 1 370 +0,8 +224 +3,0 -22
VIHR 6,5 9,3 7,9 506 807 1 313 -3,9 -491 +0,2 -699
VAS 5,6 6,5 6,1 438 571 1 009 +2,4 +451 +1,4 -233
KD 3,9 2,8 3,3 306 248 554 +1,0 +191 +1,1 -21
PIR 0,4 0,5 0,4 28 40 68 +0,4 +68 0,0 -49
ITSP 0,3 0,3 0,3 22 26 48 +0,1 +24 +0,2 +11
SKP 0,3 0,2 0,3 24 19 43 -0,1 -6 +0,1 +2
M11 0,2 0,2 0,2 19 18 37 +0,2 +37 +0,1 -2
KÖY 0,2 0,1 0,1 12 9 21 -0,1 -17 0,0 +3
E252 0,0 0,0 0,0 3 4 7 - - - -
SVR 0,0 0,0 0,0 1 3 4 0,0 +4 0,0 -2
Muualla Yle.fi:ssä