Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Posio - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 541
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 149
Äänestysprosentti 36,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 298
Äänestysprosentti 2009 39,2% Hylätyt äänet 9
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 67,5 776 -3,2 -142 +11,5 -441
PS 9,7 111 +2,2 +14 -8,8 -290
VAS 7,8 90 +2,4 +19 -1,6 -115
KOK 6,4 73 +0,4 -4 -0,4 -74
SDP 3,7 43 -2,0 -32 -2,5 -91
KD 2,3 26 +0,8 +7 +0,8 -7
VIHR 1,1 13 -0,9 -14 +0,2 -6
ITSP 0,4 5 +0,3 +3 +0,4 +5
RKP 0,3 3 0,0 0 +0,2 0
PIR 0,3 3 +0,3 +3 +0,3 +3
KÖY 0,2 2 0,0 0 +0,2 +2
SVR 0,2 2 +0,2 +2 +0,2 +1
M11 0,1 1 +0,1 +1 -0,2 -5
SKP 0,1 1 -0,1 -1 0,0 -1
E252 0,0 0 - - - -

Lapin vaalipiiri - Posio - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 541
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 149
Äänestysprosentti 36,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 298
Äänestysprosentti 2009 39,2% Hylätyt äänet 9
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 71,5 58,8 67,5 566 210 776 -3,2 -142 +11,5 -441
PS 7,2 15,1 9,7 57 54 111 +2,2 +14 -8,8 -290
VAS 6,9 9,8 7,8 55 35 90 +2,4 +19 -1,6 -115
KOK 5,7 7,8 6,4 45 28 73 +0,4 -4 -0,4 -74
SDP 3,5 4,2 3,7 28 15 43 -2,0 -32 -2,5 -91
KD 2,1 2,5 2,3 17 9 26 +0,8 +7 +0,8 -7
VIHR 1,4 0,6 1,1 11 2 13 -0,9 -14 +0,2 -6
ITSP 0,4 0,6 0,4 3 2 5 +0,3 +3 +0,4 +5
RKP 0,4 0,0 0,3 3 0 3 0,0 0 +0,2 0
PIR 0,3 0,3 0,3 2 1 3 +0,3 +3 +0,3 +3
KÖY 0,3 0,0 0,2 2 0 2 0,0 0 +0,2 +2
SVR 0,1 0,3 0,2 1 1 2 +0,2 +2 +0,2 +1
M11 0,1 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 -0,2 -5
SKP 0,1 0,0 0,1 1 0 1 -0,1 -1 0,0 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä