Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Pöytyä - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 698
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 540
Äänestysprosentti 38,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 496
Äänestysprosentti 2009 38,8% Hylätyt äänet 21
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 34,7 882 -0,8 -5 +3,1 -569
KOK 22,5 571 -0,5 -2 +3,6 -295
PS 15,7 398 +3,2 +87 -8,0 -692
SDP 8,5 217 -3,0 -72 -2,9 -306
VAS 7,4 188 +0,3 +11 +0,5 -130
KD 6,1 154 +1,3 +34 +3,2 +19
VIHR 3,5 88 -0,1 -1 +1,0 -27
RKP 0,6 15 +0,2 +5 -0,1 -18
M11 0,3 7 +0,3 +7 0,0 -5
ITSP 0,2 6 -0,2 -4 +0,1 +2
PIR 0,2 6 +0,2 +6 -0,1 -9
SKP 0,2 6 0,0 +1 0,0 -4
SVR 0,0 1 0,0 +1 -0,3 -15
E252 0,0 1 - - - -
KÖY 0,0 0 -0,2 -4 0,0 0

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Pöytyä - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 698
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 540
Äänestysprosentti 38,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 496
Äänestysprosentti 2009 38,8% Hylätyt äänet 21
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,5 32,8 34,7 385 497 882 -0,8 -5 +3,1 -569
KOK 20,8 23,6 22,5 214 357 571 -0,5 -2 +3,6 -295
PS 13,9 16,9 15,7 143 255 398 +3,2 +87 -8,0 -692
SDP 9,8 7,7 8,5 101 116 217 -3,0 -72 -2,9 -306
VAS 7,9 7,1 7,4 81 107 188 +0,3 +11 +0,5 -130
KD 6,0 6,1 6,1 62 92 154 +1,3 +34 +3,2 +19
VIHR 2,7 4,0 3,5 28 60 88 -0,1 -1 +1,0 -27
RKP 0,4 0,7 0,6 4 11 15 +0,2 +5 -0,1 -18
M11 0,3 0,3 0,3 3 4 7 +0,3 +7 0,0 -5
ITSP 0,2 0,3 0,2 2 4 6 -0,2 -4 +0,1 +2
PIR 0,1 0,3 0,2 1 5 6 +0,2 +6 -0,1 -9
SKP 0,2 0,3 0,2 2 4 6 0,0 +1 0,0 -4
SVR 0,0 0,1 0,0 0 1 1 0,0 +1 -0,3 -15
E252 0,1 0,0 0,0 1 0 1 - - - -
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,2 -4 0,0 0
Muualla Yle.fi:ssä