Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Pudasjärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 244
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 237
Äänestysprosentti 33,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 133
Äänestysprosentti 2009 30,5% Hylätyt äänet 16
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 60,6 1 356 +3,0 +127 +18,3 -480
VAS 12,0 268 +5,2 +123 +1,1 -207
PS 11,8 265 -0,6 0 -21,1 -1 163
KOK 5,3 118 -2,3 -44 +0,9 -72
SDP 5,2 116 -4,8 -98 +0,2 -101
VIHR 2,1 46 -0,7 -12 -0,4 -62
KD 1,3 29 +0,4 +10 0,0 -29
ITSP 0,4 10 +0,3 +6 +0,4 +8
PIR 0,4 10 +0,4 +10 +0,3 +5
RKP 0,3 6 +0,1 +3 +0,2 +1
M11 0,2 5 +0,2 +5 0,0 -2
SKP 0,1 3 -0,4 -8 0,0 -2
KÖY 0,1 2 -0,6 -13 +0,1 +1
E252 0,1 2 - - - -
SVR 0,0 1 0,0 +1 0,0 -1

Oulun vaalipiiri - Pudasjärvi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 244
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 237
Äänestysprosentti 33,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 133
Äänestysprosentti 2009 30,5% Hylätyt äänet 16
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 56,7 64,0 60,6 585 771 1 356 +3,0 +127 +18,3 -480
VAS 14,0 10,3 12,0 144 124 268 +5,2 +123 +1,1 -207
PS 12,3 11,5 11,8 127 138 265 -0,6 0 -21,1 -1 163
KOK 5,7 4,9 5,3 59 59 118 -2,3 -44 +0,9 -72
SDP 5,5 4,9 5,2 57 59 116 -4,8 -98 +0,2 -101
VIHR 1,9 2,2 2,1 20 26 46 -0,7 -12 -0,4 -62
KD 1,6 1,0 1,3 17 12 29 +0,4 +10 0,0 -29
ITSP 0,4 0,5 0,4 4 6 10 +0,3 +6 +0,4 +8
PIR 0,6 0,3 0,4 6 4 10 +0,4 +10 +0,3 +5
RKP 0,3 0,2 0,3 3 3 6 +0,1 +3 +0,2 +1
M11 0,4 0,1 0,2 4 1 5 +0,2 +5 0,0 -2
SKP 0,2 0,1 0,1 2 1 3 -0,4 -8 0,0 -2
KÖY 0,1 0,1 0,1 1 1 2 -0,6 -13 +0,1 +1
E252 0,2 0,0 0,1 2 0 2 - - - -
SVR 0,1 0,0 0,0 1 0 1 0,0 +1 0,0 -1
Muualla Yle.fi:ssä