Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Pukkila - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 551
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 571
Äänestysprosentti 37,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 543
Äänestysprosentti 2009 36,5% Hylätyt äänet 3
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 40,8 233 +3,8 +32 -0,4 -189
KOK 19,3 110 +2,0 +16 +4,5 -42
PS 16,6 95 +3,9 +26 -6,4 -141
SDP 6,1 35 -7,7 -40 -5,0 -79
VIHR 6,1 35 -4,6 -23 +1,9 -8
VAS 5,1 29 +2,1 +13 +1,7 -6
KD 2,1 12 -0,7 -3 +0,8 -1
RKP 1,6 9 +1,0 +6 +1,3 +6
KÖY 0,5 3 +0,3 +2 +0,3 +1
SKP 0,5 3 0,0 0 +0,4 +2
ITSP 0,4 2 -0,2 -1 +0,3 +1
PIR 0,4 2 +0,4 +2 +0,4 +2
M11 0,4 2 +0,4 +2 +0,4 +2
SVR 0,2 1 +0,2 +1 0,0 -1
E252 0,0 0 - - - -

Uudenmaan vaalipiiri - Pukkila - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 551
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 571
Äänestysprosentti 37,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 543
Äänestysprosentti 2009 36,5% Hylätyt äänet 3
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 41,7 40,0 40,8 113 120 233 +3,8 +32 -0,4 -189
KOK 18,8 19,7 19,3 51 59 110 +2,0 +16 +4,5 -42
PS 16,6 16,7 16,6 45 50 95 +3,9 +26 -6,4 -141
SDP 7,4 5,0 6,1 20 15 35 -7,7 -40 -5,0 -79
VIHR 5,5 6,7 6,1 15 20 35 -4,6 -23 +1,9 -8
VAS 4,4 5,7 5,1 12 17 29 +2,1 +13 +1,7 -6
KD 1,5 2,7 2,1 4 8 12 -0,7 -3 +0,8 -1
RKP 1,5 1,7 1,6 4 5 9 +1,0 +6 +1,3 +6
KÖY 0,7 0,3 0,5 2 1 3 +0,3 +2 +0,3 +1
SKP 0,4 0,7 0,5 1 2 3 0,0 0 +0,4 +2
ITSP 0,4 0,3 0,4 1 1 2 -0,2 -1 +0,3 +1
PIR 0,7 0,0 0,4 2 0 2 +0,4 +2 +0,4 +2
M11 0,4 0,3 0,4 1 1 2 +0,4 +2 +0,4 +2
SVR 0,0 0,3 0,2 0 1 1 +0,2 +1 0,0 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä