Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Punkalaidun - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 658
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 063
Äänestysprosentti 41,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 132
Äänestysprosentti 2009 41,5% Hylätyt äänet 6
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,7 379 -0,5 -30 +11,0 -109
KOK 28,7 305 +2,2 +5 +14,1 +16
PS 14,9 158 +3,6 +31 -27,4 -679
SDP 7,1 75 -5,5 -67 -2,1 -107
VAS 5,8 62 -0,3 -7 +1,4 -25
VIHR 2,9 31 -0,8 -11 +0,6 -15
KD 2,4 25 +0,6 +5 +1,5 +8
SVR 0,8 9 +0,8 +9 +0,4 +2
RKP 0,6 6 +0,2 +2 +0,6 +6
M11 0,5 5 +0,5 +5 +0,4 +3
ITSP 0,3 3 -0,2 -2 +0,1 0
PIR 0,3 3 +0,3 +3 -0,2 -6
KÖY 0,1 1 -0,1 -1 +0,1 +1
E252 0,1 1 - - - -
SKP 0,0 0 -0,3 -3 -0,3 -6

Pirkanmaan vaalipiiri - Punkalaidun - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 658
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 063
Äänestysprosentti 41,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 132
Äänestysprosentti 2009 41,5% Hylätyt äänet 6
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 34,0 36,7 35,7 137 242 379 -0,5 -30 +11,0 -109
KOK 32,0 26,7 28,7 129 176 305 +2,2 +5 +14,1 +16
PS 13,2 15,9 14,9 53 105 158 +3,6 +31 -27,4 -679
SDP 8,7 6,1 7,1 35 40 75 -5,5 -67 -2,1 -107
VAS 5,2 6,2 5,8 21 41 62 -0,3 -7 +1,4 -25
VIHR 2,7 3,0 2,9 11 20 31 -0,8 -11 +0,6 -15
KD 1,5 2,9 2,4 6 19 25 +0,6 +5 +1,5 +8
SVR 0,5 1,1 0,8 2 7 9 +0,8 +9 +0,4 +2
RKP 1,2 0,2 0,6 5 1 6 +0,2 +2 +0,6 +6
M11 0,7 0,3 0,5 3 2 5 +0,5 +5 +0,4 +3
ITSP 0,0 0,5 0,3 0 3 3 -0,2 -2 +0,1 0
PIR 0,2 0,3 0,3 1 2 3 +0,3 +3 -0,2 -6
KÖY 0,0 0,2 0,1 0 1 1 -0,1 -1 +0,1 +1
E252 0,0 0,2 0,1 0 1 1 - - - -
SKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,3 -3 -0,3 -6
Muualla Yle.fi:ssä