Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Pyhäjärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 941
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 571
Äänestysprosentti 33,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 601
Äänestysprosentti 2009 32,6% Hylätyt äänet 14
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 51,1 802 +1,2 +4 +12,5 -391
PS 14,5 228 +5,1 +77 -5,8 -400
VAS 10,4 163 +0,4 +3 +3,1 -62
KOK 7,9 124 -0,8 -15 +4,0 +4
SDP 7,2 113 -5,1 -84 -16,4 -617
KD 4,8 76 +0,9 +13 +1,1 -38
VIHR 1,9 30 -1,5 -24 +0,3 -20
ITSP 0,5 8 +0,4 +6 +0,4 +6
SKP 0,4 7 -0,1 -1 +0,2 +1
RKP 0,3 5 +0,1 +1 +0,3 +4
KÖY 0,3 5 -0,2 -4 +0,2 +3
PIR 0,3 5 +0,3 +5 0,0 -5
SVR 0,2 3 +0,2 +3 +0,2 +2
M11 0,1 2 +0,1 +2 -0,1 -3
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Pyhäjärvi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 941
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 571
Äänestysprosentti 33,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 601
Äänestysprosentti 2009 32,6% Hylätyt äänet 14
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 53,8 48,2 51,1 430 372 802 +1,2 +4 +12,5 -391
PS 12,4 16,7 14,5 99 129 228 +5,1 +77 -5,8 -400
VAS 9,6 11,1 10,4 77 86 163 +0,4 +3 +3,1 -62
KOK 7,6 8,2 7,9 61 63 124 -0,8 -15 +4,0 +4
SDP 8,0 6,3 7,2 64 49 113 -5,1 -84 -16,4 -617
KD 4,0 5,7 4,8 32 44 76 +0,9 +13 +1,1 -38
VIHR 2,4 1,4 1,9 19 11 30 -1,5 -24 +0,3 -20
ITSP 0,3 0,8 0,5 2 6 8 +0,4 +6 +0,4 +6
SKP 0,5 0,4 0,4 4 3 7 -0,1 -1 +0,2 +1
RKP 0,3 0,4 0,3 2 3 5 +0,1 +1 +0,3 +4
KÖY 0,5 0,1 0,3 4 1 5 -0,2 -4 +0,2 +3
PIR 0,3 0,4 0,3 2 3 5 +0,3 +5 0,0 -5
SVR 0,3 0,1 0,2 2 1 3 +0,2 +3 +0,2 +2
M11 0,1 0,1 0,1 1 1 2 +0,1 +2 -0,1 -3
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä