Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Pyhäjoki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 804
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 006
Äänestysprosentti 38,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 978
Äänestysprosentti 2009 37,6% Hylätyt äänet 4
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 54,2 545 -4,2 -26 +10,7 -282
VAS 15,9 160 +8,6 +89 +0,6 -131
PS 10,2 103 +2,5 +27 -4,7 -180
KOK 6,6 66 +0,2 +4 +1,6 -29
VIHR 3,9 39 -2,2 -20 -4,8 -127
SDP 3,7 37 -4,2 -40 -1,9 -69
KD 3,5 35 -0,1 0 -2,7 -82
ITSP 0,7 7 0,0 0 +0,5 +3
M11 0,5 5 +0,5 +5 +0,4 +4
RKP 0,4 4 +0,2 +2 +0,3 +2
PIR 0,3 3 +0,3 +3 +0,1 -1
SVR 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
SKP 0,1 1 -0,1 -1 0,0 0
KÖY 0,0 0 -0,6 -6 -0,1 -1
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Pyhäjoki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 804
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 006
Äänestysprosentti 38,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 978
Äänestysprosentti 2009 37,6% Hylätyt äänet 4
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 49,0 56,4 54,2 146 399 545 -4,2 -26 +10,7 -282
VAS 18,5 14,8 15,9 55 105 160 +8,6 +89 +0,6 -131
PS 9,1 10,7 10,2 27 76 103 +2,5 +27 -4,7 -180
KOK 8,1 5,9 6,6 24 42 66 +0,2 +4 +1,6 -29
VIHR 2,7 4,4 3,9 8 31 39 -2,2 -20 -4,8 -127
SDP 6,4 2,5 3,7 19 18 37 -4,2 -40 -1,9 -69
KD 4,0 3,2 3,5 12 23 35 -0,1 0 -2,7 -82
ITSP 1,0 0,6 0,7 3 4 7 0,0 0 +0,5 +3
M11 0,7 0,4 0,5 2 3 5 +0,5 +5 +0,4 +4
RKP 0,0 0,6 0,4 0 4 4 +0,2 +2 +0,3 +2
PIR 0,7 0,1 0,3 2 1 3 +0,3 +3 +0,1 -1
SVR 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
SKP 0,0 0,1 0,1 0 1 1 -0,1 -1 0,0 0
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,6 -6 -0,1 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä