Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Pyhäranta - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 759
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 587
Äänestysprosentti 34,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 667
Äänestysprosentti 2009 37,2% Hylätyt äänet 6
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 27,6 162 +8,0 +31 +9,5 -64
PS 20,3 119 +7,8 +36 -10,4 -265
KOK 18,4 108 -9,6 -79 +2,0 -97
SDP 15,5 91 -9,4 -75 -7,3 -194
KD 7,8 46 +2,3 +9 +4,3 +2
VIHR 3,7 22 -0,6 -7 +0,1 -23
VAS 2,9 17 +0,5 +1 -0,2 -22
PIR 0,9 5 +0,9 +5 +0,5 0
RKP 0,7 4 +0,2 +1 +0,5 +1
M11 0,7 4 +0,7 +4 +0,5 +1
ITSP 0,5 3 -0,4 -3 +0,3 +1
SKP 0,5 3 +0,4 +2 +0,1 -2
KÖY 0,3 2 +0,2 +1 +0,3 +2
SVR 0,2 1 +0,2 +1 0,0 -2
E252 0,0 0 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Pyhäranta - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 759
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 587
Äänestysprosentti 34,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 667
Äänestysprosentti 2009 37,2% Hylätyt äänet 6
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 27,5 27,6 27,6 42 120 162 +8,0 +31 +9,5 -64
PS 12,4 23,0 20,3 19 100 119 +7,8 +36 -10,4 -265
KOK 24,8 16,1 18,4 38 70 108 -9,6 -79 +2,0 -97
SDP 11,8 16,8 15,5 18 73 91 -9,4 -75 -7,3 -194
KD 7,8 7,8 7,8 12 34 46 +2,3 +9 +4,3 +2
VIHR 5,9 3,0 3,7 9 13 22 -0,6 -7 +0,1 -23
VAS 5,2 2,1 2,9 8 9 17 +0,5 +1 -0,2 -22
PIR 1,3 0,7 0,9 2 3 5 +0,9 +5 +0,5 0
RKP 0,7 0,7 0,7 1 3 4 +0,2 +1 +0,5 +1
M11 0,7 0,7 0,7 1 3 4 +0,7 +4 +0,5 +1
ITSP 1,3 0,2 0,5 2 1 3 -0,4 -3 +0,3 +1
SKP 0,0 0,7 0,5 0 3 3 +0,4 +2 +0,1 -2
KÖY 0,7 0,2 0,3 1 1 2 +0,2 +1 +0,3 +2
SVR 0,0 0,2 0,2 0 1 1 +0,2 +1 0,0 -2
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä