Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Pyhtää - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 347
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 510
Äänestysprosentti 36,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 446
Äänestysprosentti 2009 36,2% Hylätyt äänet 18
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 24,0 363 +1,8 +42 +3,4 -219
SDP 17,4 262 -7,1 -91 -5,7 -392
PS 17,4 262 +5,0 +83 -7,0 -428
KESK 17,0 257 0,0 +11 +2,3 -160
VAS 6,5 98 -0,1 +3 -2,0 -143
RKP 6,2 93 +0,7 +14 +6,2 +93
VIHR 5,7 86 -2,0 -25 +1,2 -40
KD 4,4 67 +1,7 +27 +1,0 -29
SKP 0,6 9 +0,3 +4 +0,6 +9
PIR 0,5 8 +0,5 +8 +0,3 +2
ITSP 0,1 2 0,0 0 0,0 -2
KÖY 0,1 1 -0,1 -1 +0,1 +1
M11 0,1 1 +0,1 +1 -0,2 -8
SVR 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
E252 0,0 0 - - - -

Kymen vaalipiiri - Pyhtää - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 347
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 510
Äänestysprosentti 36,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 446
Äänestysprosentti 2009 36,2% Hylätyt äänet 18
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 24,0 24,1 24,0 166 197 363 +1,8 +42 +3,4 -219
SDP 19,8 15,3 17,4 137 125 262 -7,1 -91 -5,7 -392
PS 15,5 18,9 17,4 107 155 262 +5,0 +83 -7,0 -428
KESK 16,9 17,1 17,0 117 140 257 0,0 +11 +2,3 -160
VAS 6,7 6,3 6,5 46 52 98 -0,1 +3 -2,0 -143
RKP 8,2 4,4 6,2 57 36 93 +0,7 +14 +6,2 +93
VIHR 3,6 7,4 5,7 25 61 86 -2,0 -25 +1,2 -40
KD 3,8 5,0 4,4 26 41 67 +1,7 +27 +1,0 -29
SKP 0,9 0,4 0,6 6 3 9 +0,3 +4 +0,6 +9
PIR 0,3 0,7 0,5 2 6 8 +0,5 +8 +0,3 +2
ITSP 0,0 0,2 0,1 0 2 2 0,0 0 0,0 -2
KÖY 0,0 0,1 0,1 0 1 1 -0,1 -1 +0,1 +1
M11 0,1 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 -0,2 -8
SVR 0,1 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 +0,1 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä