Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Raahe - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 20 101
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 723
Äänestysprosentti 34,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 6 168
Äänestysprosentti 2009 31,6% Hylätyt äänet 44
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,2 2 432 -2,3 +56 +9,3 -613
VAS 24,1 1 619 +12,4 +899 -1,5 -1 275
PS 13,2 889 +1,3 +152 -5,8 -1 257
KOK 9,2 617 -0,6 +17 +0,2 -402
SDP 8,6 578 -9,1 -515 -3,5 -788
KD 4,3 292 +1,1 +95 +0,9 -97
VIHR 2,6 177 -1,9 -100 -0,4 -162
ITSP 0,5 33 +0,3 +23 +0,3 +14
M11 0,3 21 +0,3 +21 +0,1 -5
RKP 0,3 18 +0,1 +6 +0,2 +8
PIR 0,3 17 +0,3 +17 0,0 -12
SKP 0,2 13 -0,3 -20 0,0 -5
KÖY 0,1 9 -0,7 -43 +0,1 +6
SVR 0,1 7 +0,1 +7 0,0 0
E252 0,0 1 - - - -

Oulun vaalipiiri - Raahe - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 20 101
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 723
Äänestysprosentti 34,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 6 168
Äänestysprosentti 2009 31,6% Hylätyt äänet 44
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,1 36,3 36,2 1 270 1 162 2 432 -2,3 +56 +9,3 -613
VAS 25,8 22,2 24,1 907 712 1 619 +12,4 +899 -1,5 -1 275
PS 11,6 15,0 13,2 407 482 889 +1,3 +152 -5,8 -1 257
KOK 8,9 9,4 9,2 315 302 617 -0,6 +17 +0,2 -402
SDP 9,7 7,4 8,6 341 237 578 -9,1 -515 -3,5 -788
KD 4,3 4,4 4,3 151 141 292 +1,1 +95 +0,9 -97
VIHR 2,2 3,1 2,6 77 100 177 -1,9 -100 -0,4 -162
ITSP 0,4 0,6 0,5 13 20 33 +0,3 +23 +0,3 +14
M11 0,2 0,4 0,3 7 14 21 +0,3 +21 +0,1 -5
RKP 0,3 0,2 0,3 11 7 18 +0,1 +6 +0,2 +8
PIR 0,1 0,4 0,3 3 14 17 +0,3 +17 0,0 -12
SKP 0,2 0,2 0,2 8 5 13 -0,3 -20 0,0 -5
KÖY 0,1 0,1 0,1 5 4 9 -0,7 -43 +0,1 +6
SVR 0,1 0,1 0,1 4 3 7 +0,1 +7 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 1 0 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä