Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Raasepori - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 24 542
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 160
Äänestysprosentti 45,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 9 482
Äänestysprosentti 2009 42,1% Hylätyt äänet 85
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 54,9 5 577 +1,3 +492 +12,2 -1 315
SDP 10,7 1 088 -7,6 -645 -19,4 -3 766
KOK 10,6 1 073 +3,6 +413 +3,0 -156
VIHR 6,0 607 -2,3 -178 +0,7 -256
VAS 6,0 606 +2,9 +318 +2,6 +65
PS 4,5 460 +0,6 +84 -1,9 -578
KESK 3,2 330 -0,2 +6 +1,3 +16
KD 2,7 272 +1,5 +161 +1,2 +33
PIR 0,5 47 +0,5 +47 +0,1 -15
ITSP 0,3 28 +0,1 +11 +0,2 +9
SKP 0,3 28 -0,1 -5 +0,1 -2
M11 0,2 23 +0,2 +23 +0,1 +6
KÖY 0,1 12 -0,1 -8 0,0 +3
SVR 0,1 7 +0,1 +7 +0,1 -1
E252 0,0 2 - - - -

Uudenmaan vaalipiiri - Raasepori - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 24 542
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 160
Äänestysprosentti 45,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 9 482
Äänestysprosentti 2009 42,1% Hylätyt äänet 85
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 53,5 55,6 54,9 1 832 3 745 5 577 +1,3 +492 +12,2 -1 315
SDP 11,7 10,2 10,7 402 686 1 088 -7,6 -645 -19,4 -3 766
KOK 11,2 10,2 10,6 383 690 1 073 +3,6 +413 +3,0 -156
VIHR 6,0 6,0 6,0 205 402 607 -2,3 -178 +0,7 -256
VAS 4,9 6,5 6,0 169 437 606 +2,9 +318 +2,6 +65
PS 4,4 4,6 4,5 150 310 460 +0,6 +84 -1,9 -578
KESK 3,7 3,0 3,2 127 203 330 -0,2 +6 +1,3 +16
KD 3,1 2,5 2,7 106 166 272 +1,5 +161 +1,2 +33
PIR 0,3 0,6 0,5 9 38 47 +0,5 +47 +0,1 -15
ITSP 0,2 0,3 0,3 8 20 28 +0,1 +11 +0,2 +9
SKP 0,5 0,2 0,3 16 12 28 -0,1 -5 +0,1 -2
M11 0,3 0,2 0,2 11 12 23 +0,2 +23 +0,1 +6
KÖY 0,1 0,1 0,1 4 8 12 -0,1 -8 0,0 +3
SVR 0,1 0,1 0,1 3 4 7 +0,1 +7 +0,1 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 2 2 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä