Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Raisio - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 19 460
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 323
Äänestysprosentti 38,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 7 092
Äänestysprosentti 2009 38,3% Hylätyt äänet 29
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,3 1 923 -3,5 -188 +4,3 -993
SDP 18,4 1 345 -1,8 -82 -5,8 -1 864
PS 15,0 1 101 +5,5 +428 -6,5 -1 742
VAS 13,1 959 -0,8 -30 +0,3 -734
KESK 12,1 887 +2,0 +168 +6,5 +142
VIHR 6,0 436 -2,6 -170 +1,1 -216
KD 5,5 406 +0,8 +66 +0,6 -247
RKP 2,0 148 +0,7 +54 +0,4 -62
PIR 0,6 42 +0,6 +42 0,0 -32
SKP 0,4 31 0,0 +3 +0,2 +5
ITSP 0,2 14 -0,1 -4 0,0 -8
KÖY 0,2 14 0,0 +2 +0,2 +14
M11 0,2 12 +0,2 +12 -0,2 -47
E252 0,0 3 - - - -
SVR 0,0 2 0,0 +2 -0,7 -85

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Raisio - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 19 460
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 323
Äänestysprosentti 38,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 7 092
Äänestysprosentti 2009 38,3% Hylätyt äänet 29
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 25,7 26,6 26,3 780 1 143 1 923 -3,5 -188 +4,3 -993
SDP 19,5 17,6 18,4 591 754 1 345 -1,8 -82 -5,8 -1 864
PS 14,5 15,4 15,0 441 660 1 101 +5,5 +428 -6,5 -1 742
VAS 13,2 13,0 13,1 400 559 959 -0,8 -30 +0,3 -734
KESK 12,6 11,8 12,1 382 505 887 +2,0 +168 +6,5 +142
VIHR 5,2 6,5 6,0 157 279 436 -2,6 -170 +1,1 -216
KD 5,4 5,6 5,5 165 241 406 +0,8 +66 +0,6 -247
RKP 2,2 1,9 2,0 68 80 148 +0,7 +54 +0,4 -62
PIR 0,3 0,8 0,6 9 33 42 +0,6 +42 0,0 -32
SKP 0,6 0,3 0,4 19 12 31 0,0 +3 +0,2 +5
ITSP 0,2 0,2 0,2 5 9 14 -0,1 -4 0,0 -8
KÖY 0,3 0,1 0,2 8 6 14 0,0 +2 +0,2 +14
M11 0,2 0,2 0,2 5 7 12 +0,2 +12 -0,2 -47
E252 0,1 0,0 0,0 2 1 3 - - - -
SVR 0,0 0,0 0,0 1 1 2 0,0 +2 -0,7 -85
Muualla Yle.fi:ssä