Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Etelä-Savon vaalipiiri - Rantasalmi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 296
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 154
Äänestysprosentti 36,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 226
Äänestysprosentti 2009 36,2% Hylätyt äänet 7
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 47,7 550 +1,9 -11 +6,0 -376
SDP 12,9 149 -6,2 -85 -7,6 -307
KOK 12,3 142 +0,7 0 +3,2 -61
PS 11,0 127 +4,5 +47 -6,6 -263
VAS 5,4 62 +2,8 +31 +3,2 +13
KD 5,3 61 +0,3 0 +2,7 +3
VIHR 3,9 45 -3,4 -45 -0,8 -59
ITSP 0,4 5 0,0 0 -0,6 -17
SKP 0,4 5 +0,3 +3 +0,4 +5
RKP 0,2 2 0,0 0 +0,2 +2
PIR 0,2 2 +0,2 +2 +0,2 +1
M11 0,2 2 +0,2 +2 +0,2 +2
KÖY 0,1 1 -0,2 -3 +0,1 +1
E252 0,1 1 - - - -
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,1 -3

Etelä-Savon vaalipiiri - Rantasalmi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 296
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 154
Äänestysprosentti 36,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 226
Äänestysprosentti 2009 36,2% Hylätyt äänet 7
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 48,7 46,3 47,7 325 225 550 +1,9 -11 +6,0 -376
SDP 15,9 8,8 12,9 106 43 149 -6,2 -85 -7,6 -307
KOK 11,7 13,2 12,3 78 64 142 +0,7 0 +3,2 -61
PS 9,0 13,8 11,0 60 67 127 +4,5 +47 -6,6 -263
VAS 4,6 6,4 5,4 31 31 62 +2,8 +31 +3,2 +13
KD 5,5 4,9 5,3 37 24 61 +0,3 0 +2,7 +3
VIHR 3,0 5,1 3,9 20 25 45 -3,4 -45 -0,8 -59
ITSP 0,4 0,4 0,4 3 2 5 0,0 0 -0,6 -17
SKP 0,4 0,4 0,4 3 2 5 +0,3 +3 +0,4 +5
RKP 0,1 0,2 0,2 1 1 2 0,0 0 +0,2 +2
PIR 0,3 0,0 0,2 2 0 2 +0,2 +2 +0,2 +1
M11 0,1 0,2 0,2 1 1 2 +0,2 +2 +0,2 +2
KÖY 0,0 0,2 0,1 0 1 1 -0,2 -3 +0,1 +1
E252 0,1 0,0 0,1 1 0 1 - - - -
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -3
Muualla Yle.fi:ssä