Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Ranua - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 476
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 092
Äänestysprosentti 35,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 163
Äänestysprosentti 2009 35,6% Hylätyt äänet 9
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 70,2 767 +4,0 -3 +6,7 -591
PS 8,6 94 +1,0 +6 -9,0 -283
KOK 7,3 80 -3,2 -42 +1,0 -55
SDP 4,0 44 -5,0 -61 -1,8 -81
VAS 3,8 41 +1,2 +11 -0,2 -45
KD 2,3 25 +1,0 +10 +1,1 0
VIHR 1,5 16 -0,6 -8 +0,3 -10
RKP 0,6 7 +0,6 +6 +0,6 +6
PIR 0,5 6 +0,5 +6 +0,5 +6
M11 0,4 4 +0,4 +4 +0,3 +2
KÖY 0,3 3 +0,2 +2 +0,3 +3
ITSP 0,2 2 0,0 0 +0,2 +2
SKP 0,2 2 0,0 0 +0,2 +1
SVR 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 0
E252 0,0 0 - - - -

Lapin vaalipiiri - Ranua - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 476
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 092
Äänestysprosentti 35,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 163
Äänestysprosentti 2009 35,6% Hylätyt äänet 9
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 70,0 70,9 70,2 536 231 767 +4,0 -3 +6,7 -591
PS 8,0 10,1 8,6 61 33 94 +1,0 +6 -9,0 -283
KOK 8,2 5,2 7,3 63 17 80 -3,2 -42 +1,0 -55
SDP 3,7 4,9 4,0 28 16 44 -5,0 -61 -1,8 -81
VAS 4,6 1,8 3,8 35 6 41 +1,2 +11 -0,2 -45
KD 2,1 2,8 2,3 16 9 25 +1,0 +10 +1,1 0
VIHR 1,3 1,8 1,5 10 6 16 -0,6 -8 +0,3 -10
RKP 0,7 0,6 0,6 5 2 7 +0,6 +6 +0,6 +6
PIR 0,4 0,9 0,5 3 3 6 +0,5 +6 +0,5 +6
M11 0,5 0,0 0,4 4 0 4 +0,4 +4 +0,3 +2
KÖY 0,3 0,3 0,3 2 1 3 +0,2 +2 +0,3 +3
ITSP 0,3 0,0 0,2 2 0 2 0,0 0 +0,2 +2
SKP 0,1 0,3 0,2 1 1 2 0,0 0 +0,2 +1
SVR 0,0 0,3 0,1 0 1 1 +0,1 +1 +0,1 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä