Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Rauma - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 32 948
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 844
Äänestysprosentti 34,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 11 601
Äänestysprosentti 2009 36,4% Hylätyt äänet 76
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 23,0 2 495 -2,5 -461 +3,1 -1 864
SDP 20,9 2 264 -7,6 -1 035 -17,1 -6 051
KESK 16,7 1 812 +2,6 +172 +7,0 -302
PS 14,9 1 614 +3,3 +273 -2,7 -2 243
KD 9,3 1 006 +3,0 +275 +4,1 -128
VAS 6,9 752 +2,2 +199 +1,0 -544
VIHR 5,4 590 -1,8 -250 +2,0 -150
RKP 1,0 110 +0,6 +61 +1,0 +110
PIR 0,6 62 +0,6 +62 +0,6 +62
ITSP 0,4 42 +0,2 +23 +0,3 +23
SKP 0,3 34 -0,1 -17 +0,2 +14
M11 0,3 28 +0,3 +28 +0,2 +8
KÖY 0,2 23 0,0 -3 +0,2 +23
SVR 0,1 9 +0,1 +9 +0,1 +3
E252 0,0 3 - - - -

Satakunnan vaalipiiri - Rauma - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 32 948
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 844
Äänestysprosentti 34,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 11 601
Äänestysprosentti 2009 36,4% Hylätyt äänet 76
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 22,0 24,0 23,0 1 227 1 268 2 495 -2,5 -461 +3,1 -1 864
SDP 21,5 20,2 20,9 1 198 1 066 2 264 -7,6 -1 035 -17,1 -6 051
KESK 17,4 16,0 16,7 966 846 1 812 +2,6 +172 +7,0 -302
PS 14,1 15,7 14,9 784 830 1 614 +3,3 +273 -2,7 -2 243
KD 10,6 7,9 9,3 588 418 1 006 +3,0 +275 +4,1 -128
VAS 6,6 7,3 6,9 365 387 752 +2,2 +199 +1,0 -544
VIHR 5,0 5,9 5,4 279 311 590 -1,8 -250 +2,0 -150
RKP 1,0 1,1 1,0 53 57 110 +0,6 +61 +1,0 +110
PIR 0,4 0,7 0,6 25 37 62 +0,6 +62 +0,6 +62
ITSP 0,4 0,4 0,4 23 19 42 +0,2 +23 +0,3 +23
SKP 0,4 0,3 0,3 20 14 34 -0,1 -17 +0,2 +14
M11 0,4 0,1 0,3 21 7 28 +0,3 +28 +0,2 +8
KÖY 0,2 0,2 0,2 12 11 23 0,0 -3 +0,2 +23
SVR 0,1 0,1 0,1 6 3 9 +0,1 +9 +0,1 +3
E252 0,0 0,1 0,0 0 3 3 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä