Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Rautavaara - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 582
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 428
Äänestysprosentti 28,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 470
Äänestysprosentti 2009 28,6% Hylätyt äänet 2
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 38,8 166 +2,2 -6 +15,4 -65
PS 19,6 84 +4,7 +14 -13,8 -246
VAS 15,0 64 +2,8 +7 +1,3 -71
SDP 8,6 37 -6,0 -32 -1,3 -61
KD 6,3 27 -2,2 -13 -6,4 -99
KOK 5,8 25 +1,2 +3 +1,6 -17
VIHR 3,3 14 -2,9 -15 +1,6 -3
KÖY 0,9 4 +0,5 +2 +0,9 +4
SKP 0,7 3 +0,1 0 +0,2 -2
ITSP 0,5 2 +0,3 +1 +0,3 0
PIR 0,5 2 +0,5 +2 +0,5 +2
RKP 0,0 0 -0,4 -2 0,0 0
M11 0,0 0 0,0 0 -0,1 -1
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,1 -1
E252 0,0 0 - - - -

Pohjois-Savon vaalipiiri - Rautavaara - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 582
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 428
Äänestysprosentti 28,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 470
Äänestysprosentti 2009 28,6% Hylätyt äänet 2
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 41,3 35,1 38,8 105 61 166 +2,2 -6 +15,4 -65
PS 15,7 25,3 19,6 40 44 84 +4,7 +14 -13,8 -246
VAS 17,3 11,5 15,0 44 20 64 +2,8 +7 +1,3 -71
SDP 7,1 10,9 8,6 18 19 37 -6,0 -32 -1,3 -61
KD 6,7 5,7 6,3 17 10 27 -2,2 -13 -6,4 -99
KOK 5,9 5,7 5,8 15 10 25 +1,2 +3 +1,6 -17
VIHR 2,8 4,0 3,3 7 7 14 -2,9 -15 +1,6 -3
KÖY 1,2 0,6 0,9 3 1 4 +0,5 +2 +0,9 +4
SKP 1,2 0,0 0,7 3 0 3 +0,1 0 +0,2 -2
ITSP 0,0 1,1 0,5 0 2 2 +0,3 +1 +0,3 0
PIR 0,8 0,0 0,5 2 0 2 +0,5 +2 +0,5 +2
RKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,4 -2 0,0 0
M11 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -1
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä