Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Riihimäki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 23 336
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 8 451
Äänestysprosentti 37,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 8 342
Äänestysprosentti 2009 37,8% Hylätyt äänet 68
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,0 2 196 +0,4 +63 +5,2 -950
SDP 17,6 1 489 -8,8 -715 -6,8 -2 200
PS 14,5 1 225 +3,6 +319 -3,5 -1 491
KESK 12,5 1 054 +2,9 +254 +5,8 +47
VAS 10,0 849 +0,3 +39 -4,1 -1 287
KD 8,7 734 +2,8 +239 -0,6 -665
VIHR 7,8 657 -1,9 -146 +2,7 -119
RKP 0,9 73 +0,4 +38 +0,9 +73
PIR 0,7 59 +0,7 +59 +0,1 -37
ITSP 0,4 38 +0,3 +28 +0,4 +36
SKP 0,4 30 -0,3 -26 +0,1 -14
KÖY 0,2 19 0,0 +4 +0,2 +19
M11 0,2 19 +0,2 +19 0,0 -6
SVR 0,1 6 +0,1 +6 -0,2 -42
E252 0,0 3 - - - -

Hämeen vaalipiiri - Riihimäki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 23 336
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 8 451
Äänestysprosentti 37,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 8 342
Äänestysprosentti 2009 37,8% Hylätyt äänet 68
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 25,9 26,0 26,0 838 1 358 2 196 +0,4 +63 +5,2 -950
SDP 18,4 17,2 17,6 594 895 1 489 -8,8 -715 -6,8 -2 200
PS 14,0 14,8 14,5 454 771 1 225 +3,6 +319 -3,5 -1 491
KESK 13,3 11,9 12,5 431 623 1 054 +2,9 +254 +5,8 +47
VAS 9,4 10,4 10,0 305 544 849 +0,3 +39 -4,1 -1 287
KD 10,1 7,8 8,7 327 407 734 +2,8 +239 -0,6 -665
VIHR 6,6 8,5 7,8 214 443 657 -1,9 -146 +2,7 -119
RKP 0,8 0,9 0,9 27 46 73 +0,4 +38 +0,9 +73
PIR 0,3 0,9 0,7 10 49 59 +0,7 +59 +0,1 -37
ITSP 0,4 0,5 0,4 13 25 38 +0,3 +28 +0,4 +36
SKP 0,3 0,4 0,4 10 20 30 -0,3 -26 +0,1 -14
KÖY 0,2 0,2 0,2 7 12 19 0,0 +4 +0,2 +19
M11 0,2 0,3 0,2 5 14 19 +0,2 +19 0,0 -6
SVR 0,0 0,1 0,1 1 5 6 +0,1 +6 -0,2 -42
E252 0,0 0,0 0,0 1 2 3 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä