Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Rovaniemi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 51 052
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 17 306
Äänestysprosentti 36,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 17 057
Äänestysprosentti 2009 37,1% Hylätyt äänet 127
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 38,8 6 710 +11,2 +2 004 +13,7 -1 175
KOK 16,7 2 888 -7,4 -1 222 -1,7 -2 890
VAS 11,1 1 918 +3,6 +635 -0,6 -1 739
PS 10,8 1 877 -2,6 -414 -11,2 -5 006
SDP 9,7 1 680 -5,6 -926 -4,9 -2 912
VIHR 6,4 1 109 -1,5 -248 +1,4 -469
KD 3,6 618 +1,1 +191 +1,4 -64
PIR 0,9 163 +0,9 +163 +0,9 +163
RKP 0,7 122 +0,4 +73 +0,3 +9
M11 0,4 65 +0,4 +65 +0,2 +9
ITSP 0,4 62 +0,2 +37 +0,4 +62
SKP 0,3 53 0,0 -3 +0,1 -3
KÖY 0,2 28 -0,2 -28 +0,2 +28
SVR 0,1 9 +0,1 +9 0,0 -7
E252 0,0 4 - - - -

Lapin vaalipiiri - Rovaniemi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 51 052
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 17 306
Äänestysprosentti 36,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 17 057
Äänestysprosentti 2009 37,1% Hylätyt äänet 127
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,8 39,8 38,8 3 235 3 475 6 710 +11,2 +2 004 +13,7 -1 175
KOK 17,8 15,6 16,7 1 521 1 367 2 888 -7,4 -1 222 -1,7 -2 890
VAS 10,1 12,0 11,1 868 1 050 1 918 +3,6 +635 -0,6 -1 739
PS 10,8 10,9 10,8 922 955 1 877 -2,6 -414 -11,2 -5 006
SDP 11,4 8,0 9,7 978 702 1 680 -5,6 -926 -4,9 -2 912
VIHR 5,7 7,1 6,4 486 623 1 109 -1,5 -248 +1,4 -469
KD 3,5 3,6 3,6 304 314 618 +1,1 +191 +1,4 -64
PIR 0,8 1,1 0,9 70 93 163 +0,9 +163 +0,9 +163
RKP 0,8 0,7 0,7 65 57 122 +0,4 +73 +0,3 +9
M11 0,4 0,3 0,4 36 29 65 +0,4 +65 +0,2 +9
ITSP 0,3 0,4 0,4 26 36 62 +0,2 +37 +0,4 +62
SKP 0,4 0,2 0,3 32 21 53 0,0 -3 +0,1 -3
KÖY 0,2 0,1 0,2 16 12 28 -0,2 -28 +0,2 +28
SVR 0,0 0,1 0,1 2 7 9 +0,1 +9 0,0 -7
E252 0,0 0,0 0,0 4 0 4 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä