Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Ruokolahti - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 620
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 653
Äänestysprosentti 37,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 772
Äänestysprosentti 2009 37,7% Hylätyt äänet 17
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,6 589 +0,1 -40 -1,7 -693
KOK 16,5 272 -0,8 -34 +6,1 -87
PS 15,1 249 +1,1 +2 -3,6 -395
SDP 14,9 247 -5,3 -112 -11,5 -661
KD 7,6 126 +3,0 +44 +4,4 +16
VAS 4,6 76 +2,7 +43 +3,1 +23
VIHR 4,1 67 -1,3 -28 +2,2 +2
RKP 0,5 9 +0,1 +1 +0,5 +9
ITSP 0,3 5 +0,2 +4 +0,2 +2
PIR 0,3 5 +0,3 +5 +0,2 +1
SKP 0,2 4 +0,1 +2 +0,2 +4
M11 0,1 2 +0,1 +2 -0,1 -6
KÖY 0,1 1 -0,1 -1 +0,1 +1
SVR 0,1 1 +0,1 +1 0,0 -1
E252 0,0 0 - - - -

Kymen vaalipiiri - Ruokolahti - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 620
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 653
Äänestysprosentti 37,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 772
Äänestysprosentti 2009 37,7% Hylätyt äänet 17
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,0 36,0 35,6 198 391 589 +0,1 -40 -1,7 -693
KOK 18,4 15,5 16,5 104 168 272 -0,8 -34 +6,1 -87
PS 10,2 17,6 15,1 58 191 249 +1,1 +2 -3,6 -395
SDP 17,3 13,7 14,9 98 149 247 -5,3 -112 -11,5 -661
KD 9,5 6,6 7,6 54 72 126 +3,0 +44 +4,4 +16
VAS 4,8 4,5 4,6 27 49 76 +2,7 +43 +3,1 +23
VIHR 3,9 4,1 4,1 22 45 67 -1,3 -28 +2,2 +2
RKP 0,0 0,8 0,5 0 9 9 +0,1 +1 +0,5 +9
ITSP 0,0 0,5 0,3 0 5 5 +0,2 +4 +0,2 +2
PIR 0,4 0,3 0,3 2 3 5 +0,3 +5 +0,2 +1
SKP 0,4 0,2 0,2 2 2 4 +0,1 +2 +0,2 +4
M11 0,2 0,1 0,1 1 1 2 +0,1 +2 -0,1 -6
KÖY 0,0 0,1 0,1 0 1 1 -0,1 -1 +0,1 +1
SVR 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 0,0 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä